All posts tagged "Underskott"

 • Tuffa tider väntar regionerna

  Inflationen slår hårt mot välfärden. Enligt SKR:s bedömning för 2024 kommer kommuner och regioner ha ett underskott på totalt 28 miljarder kronor, varav 22 miljarder avser regionerna och 6 miljarder kommunerna. Därför skjuter regeringen till 10 miljarder...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Antalet kommuner med underskott fortsätter minska

  Antalet kommuner med underskott på bostadsmarknaden fortsätter minska. Nära två tredjedelar av landets kommuner bedömer att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet, men antalet kommuner med underskott fortsätter att minska. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023. I år...

  • Posted maj 15, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt underskott för Besök Linde AB

  Ekonomiskt underskott för Besök Linde AB – men inga planer på nedläggning av biografen, kommunala bolaget Besök Linde AB (BELAB) – som har ansvar för Lindesberg Arena, badhuset Energikällan och Lindesbergs Bio – väntas göra ett budgetunderskott...

  • Posted oktober 25, 2022
  • 0
 • Ökade kostnader för polisen

  Ökade kostnader gör att polisen prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 2021. Underskottet får dock inga konsekvenser för den planerade tillväxten med ytterligare 10 000 polisanställda till 2024. Underskottet beror främst på att antalet polisanställda har ökat något...

  • Posted augusti 8, 2021
  • 0
 • Underskott i statens budget för juni

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6...

  • Posted juli 30, 2019
  • 0
 • Underskott i statens budget i april

  Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre....

  • Posted maj 29, 2019
  • 0
 • Underskotten orättvisa för patienter i Region Örebro

  I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentraler med underskott. I Region Örebro drog de regiondrivna vårdcentralerna över budget med tio procent 2017. De stora och återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna...

  • Posted mars 1, 2019
  • 0
 • Underskott på 17 miljarder i statens budget

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett underskott på 13 miljarder kronor för juni 2017. Saldot för det första halvåret blev dock ett överskott på 92...

  • Posted juli 27, 2018
  • 0
 • Underskotten växer i välfärden

  De som tar makten efter valet kommer att möta en tuff verklighet. Fortsätter dagens utveckling saknas 62 miljarder till vård, skola och omsorg vid mandatperiodens slut, visar Dagens Samhälles granskning. Kommuner och landsting har länge ökat resurserna...

  • Posted februari 16, 2018
  • 0
 • Underskott för primärvården i Region Örebro missgynnar privata vårdcentraler

  I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott, i Region Örebro handlar det om underskott på 6 procent, utvecklingen går i fel riktning. En ny granskning visar att regionens primärvård flera år på raken...

  • Posted februari 6, 2018
  • 0