Alla inlägg taggade "Underskott"

 • Underskott i statens budget för juni

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0
 • Underskott i statens budget i april

  Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre....

  • Skrivet maj 29, 2019
  • 0
 • Underskotten orättvisa för patienter i Region Örebro

  I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentraler med underskott. I Region Örebro drog de regiondrivna vårdcentralerna över budget med tio procent 2017. De stora och återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna...

  • Skrivet mars 1, 2019
  • 0
 • Underskott på 17 miljarder i statens budget

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett underskott på 13 miljarder kronor för juni 2017. Saldot för det första halvåret blev dock ett överskott på 92...

  • Skrivet juli 27, 2018
  • 0
 • Underskotten växer i välfärden

  De som tar makten efter valet kommer att möta en tuff verklighet. Fortsätter dagens utveckling saknas 62 miljarder till vård, skola och omsorg vid mandatperiodens slut, visar Dagens Samhälles granskning. Kommuner och landsting har länge ökat resurserna...

  • Skrivet februari 16, 2018
  • 0
 • Underskott för primärvården i Region Örebro missgynnar privata vårdcentraler

  I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott, i Region Örebro handlar det om underskott på 6 procent, utvecklingen går i fel riktning. En ny granskning visar att regionens primärvård flera år på raken...

  • Skrivet februari 6, 2018
  • 0
 • Underskott i statens budget för juli

  Saldot i statens budget för juli blev ett underskott på 10,1 miljarder kronor, det kan jämföras med ett överskott på 3,7 miljarder kronor för juli 2016. Underskottet beror framför allt på ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken,...

  • Skrivet augusti 31, 2017
  • 0
 • Underskott i statens budget för juni

  Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 13,0 miljarder kronor, det kan jämföras med ett underskott på 19,6 miljarder kronor för juni 2016. Det lägre underskottet i år beror framför allt på att skatteinkomsterna...

  • Skrivet juli 28, 2017
  • 0
 • Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

  Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata. Vårdföretagarna har i rapporten...

  • Skrivet december 31, 2016
  • 0
 • Ekonomi – Ökad utlåning gav underskott i statens budget i oktober

  Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 15,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott om 1,1 miljarder kronor i oktober 2015. Underskottet beror främst på ökad utlåning. Riksgäldskontoret refinansierade ett lån i...

  • Skrivet november 26, 2016
  • 0