Ökade kostnader för polisen

By on 8 augusti, 2021
Arkivbild

Ökade kostnader gör att polisen prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 2021.

Underskottet får dock inga konsekvenser för den planerade tillväxten med ytterligare 10 000 polisanställda till 2024.

Underskottet beror främst på att antalet polisanställda har ökat något snabbare än beräknat. Pandemin har även inneburit ökade kostnader för polisens gränsbevakningsuppdrag och ökad en semesterlöneskuld. Underskottet prognosticeras till 500 miljoner kronor för helåret 2021 vilket ryms inom den s.k. anslagskrediten.

‒ Polisens anslag fortsätter att öka nästa år och vi kommer att kunna hantera denna situation med hjälp av de resursökningar som regeringen tidigare har aviserat för 2022. Polismyndigheten har i budgetunderlaget 2022-2024 till regeringen visat behovet av långsiktiga förutsättningar för att bli drygt 38 000 anställda till 2024. I samma budgetunderlag begärs också resursförstärkningar för att investera i ny teknik som kommer att utveckla brottsbekämpningen, säger Caroline Viper, biträdande chef för polisen ekonomiavdelning.

Det ekonomiska läget ser olika ut i olika polisregioner och de anpassningar av budgeten som görs ser därför olika ut. För att dämpa kostnadsutvecklingen något tillämpas en större återhållsamhet för ersättningsrekryteringar och vissa investeringar skjuts fram i tiden något. Något generellt anställnings- eller övertidsstopp finns dock ej.

‒ Antalet civilanställda har ökat kraftigt under senare år och planen är att ungefär nuvarande nivå av civilanställda ska kvarstå. Samtidigt kommer en stor ökning av antalet poliser under kommande år. Vi behöver därför freda ett visst budgetutrymme för detta. Den planerade utökningen av antalet poliser ligger fast och alla polisutbildade som klarar anställningskraven som polis kommer att anställas, säger Caroline Viper.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login