All posts tagged "Prognos"

 • Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande

  Migrationsverkets prognos för kommande år visar den lägsta nivån av förstagångsansökningar för asyl, bortsett från pandemiåren under hela 2000-talet. Planeringsantagandet för asylsökanden sänks med 2000 ansökningar per år för hela prognosperioden, vilket innebär ett antagande om ca...

  • Posted juli 28, 2023
  • 0
 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen fram till 2026

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026, det visar den senaste...

  • Posted juli 7, 2023
  • 0
 • Elproduktionen ökar mer än elanvändningen

  Den nedåtgående trend för elanvändning som Sverige haft under 2000-talet bryts, från 2024 och framåt ökar elanvändningen. Elproduktionen ökar snabbare än elanvändningen och Sverige kommer därför ha en växande elexport fram till 2026. Det visar den senaste...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Ukrainare kan bli kvar länge

  Allt mer talar för att kriget i Ukraina kan pågå länge. I en ny prognos utgår Migrationsverket från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs till den 4 mars 2025 och att många skyddsbehövande blir kvar...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Inflation höjer utgifter för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli högre från och med 2024. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Pessimismen minskar inför det andra kvartalet

  Jämfört med föregående kvartal är det en betydligt mindre andel av fastighetsmäklarna som tror att bostadspriserna fortsätter sjunka, drygt en femtedel tror att villapriserna fortsätter backa. Det är 20 procentenheter färre än inför årets första kvartal. Andelen...

  • Posted april 3, 2023
  • 0
 • Kraftig minskning av antal nyregistrerade personbilar väntas i år

  Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade personbilar 2023 från den tidigare prognosen på 290 000 till 265 000. Nedjusteringen sker till följd av konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och effekten som borttagandet av klimatbonusen inneburit. I januari...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Rejäl inbromsning på arbetsmarknaden i vår

  De svenska arbetsgivarna förväntar sig en fortsatt minskad rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen inför det andra kvartalet sjunker till +9. Både jämfört med starten av året och på årsbasis är det en drastisk minskning. Tydligast är inbromsningen i finans-...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Stora skador av granbarkborre väntas även i år

  De senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige kommer sannolikt att fortsätta även i år, visar en ny studie av SLU. Skogsägare med skog i riskzonen bör förbereda sig redan nu. Flera faktorer...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

  Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år, samtidigt sänks prognosen för antalet asylsökande för både 2023 och 2024. – Jämfört med tidigare kan vi se att asylsökande...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0