Alla inlägg taggade "Prognos"

 • Minskad spannmålsskörd jämfört med 2020

  Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med skörden förra året, men en ökning med 6 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar...

  • Skrivet augusti 19, 2021
  • 0
 • Ökade kostnader för polisen

  Ökade kostnader gör att polisen prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 2021. Underskottet får dock inga konsekvenser för den planerade tillväxten med ytterligare 10 000 polisanställda till 2024. Underskottet beror främst på att antalet polisanställda har ökat något...

  • Skrivet augusti 8, 2021
  • 0
 • Något ökade kräftfångster i år enligt SLU:s Vätternprognos

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar nu årets prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Svensk BNP väntas stiga

  Stockholms Handelskammare har via Oxford Economics tagit fram ekonomiska prognoser för Sverige och samtliga åtta riksområden. Under 2021 väntas Sveriges BNP stiga med 4,4 procent och bland riksområdena sticker Stockholms län ut med högst tillväxtsiffra, 4,7 procent,...

  • Skrivet juli 4, 2021
  • 0
 • Lugnare villamarknad under tredje kvartalet

  Mäklarsamfundets medlemmar tror att villamarknaden går in i en lugnare fas under juli till och med september. 39 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under kvartalet och 49 procent tror att efterfrågan ökar. Det är 26...

  • Skrivet juli 3, 2021
  • 0
 • Uteblivna utlandsresor kan lyfta svensk turism

  I en rykande färsk analys som Sveriges marknadsföringsbolag, Visit Sweden tagit del av från Oxford Economics, ser utsikterna för svensk turism bättre ut än för bara ett par månader sedan. Och bättre än för andra länder i...

  • Skrivet juni 5, 2021
  • 0
 • Återhämtning väntas för registreringen av nya fordon

  Under 2020 minskade antalet nyregistrerade fordon påtagligt under coronapandemin. Nya prognoser från Trafikanalys visar att en återhämtning för antalet nyregistrerade fordon väntas under de kommande åren. Återhämtningen är främst kopplad till en återhämtning i det allmänna konjunkturläget....

  • Skrivet maj 23, 2021
  • 0
 • Elprisprognos april – fortsatt låga elpriser

  Efter en tid av höga elpriser har nu snittpriset på el sjunkit i samtliga elområden i landet. Prognosen för April är att priserna kommer fortsätta sjunka på grund av mer blåst och milda temperaturer. Mest sjunker elpriset...

  • Skrivet april 1, 2021
  • 0
 • Majoritet tror på stigande fritidshuspriser 2021

  I SBAB:s årliga fritidshusundersökning tror 7 av 10 på stigande fritidshuspriser under säsongen 2021. Vidare säger 2 av 10 att de fått en mer positiv syn på att ha ett fritidshus i Sverige. Flest drömmer om en...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Boräntorna på väg upp snabbare än väntat

  De längre bundna boräntorna är på väg upp i kölvattnet av globalt stigande långräntor. Riksbanken höjer reporäntan tidigare än väntat, vilket även kommer att dra upp de rörliga boräntorna. Fortsatt låga globala realräntor talar dock för att...

  • Skrivet mars 24, 2021
  • 0