Alla inlägg taggade "Prognos"

 • Elbilar mot strömmen på begagnatmarknaden

  Begagnathandeln i augusti fortsätter att tappa volym jämfört med 2021. Det finns flera orsaker, dels råder det brist på bilar, dels på en hög export då det både råder högre priser på kontinenten och kronkursen mot euron...

  • Skrivet september 5, 2022
  • 0
 • Konkursvåg att vänta i höst

  Trots ett instabilt ekonomiskt läge fortsätter konkurserna i Sverige att minska och är idag på de lägsta nivåerna på tio år. Det är endast inom handeln som konkurserna har ökat. Men till hösten väntar en konkursvåg, menar...

  • Skrivet augusti 1, 2022
  • 0
 • Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter

  Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom bland män. Nu har forskare vid Umeå universitet gjort en upptäckt som innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det. –...

  • Skrivet juli 19, 2022
  • 0
 • Korttidsuthyrningar kommer omsätta nästan en miljard i sommar

  På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm har Sweco tagit fram en unik prognos över korttidsuthyrningar av bostäder i Sverige för sommaren 2022. Prognosen visar att marknaden för korttidsuthyrningar inte påverkats lika mycket av pandemin som hotellnäringen. 2022 spås...

  • Skrivet juni 27, 2022
  • 0
 • 150-200 människor spås försvinna i sommar

  I sommar kommer Missing People att få mellan 150 och 200 ärenden om försvunna personer runt om i Sverige. – Nu väntar tyvärr den värsta tiden på året med en speciell topp i slutet av sommaren, säger Christina...

  • Skrivet juni 20, 2022
  • 0
 • Skarp inbromsning i Mellansveriges efterfrågan på arbetskraft

  Arbetsgivare i Mellansverige, som innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, rapporterar en sysselsättningstrend på +14 procent inför det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Det är en skarp inbromsning från föregående kvartal då arbetsgivare rapporterade en...

  • Skrivet maj 23, 2022
  • 0
 • Hetaste sommaren någonsin på arbetsmarknaden

  Efterfrågan på arbetskraft når den högsta sommarprognosen någonsin. Svenska arbetsgivare rapporterar en sysselsättningstrend på +25 procent för det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Det är den högsta sommarprognosen i mätningens 19-åriga historia. Samtidigt kan osäkra omvärldsfaktorer...

  • Skrivet maj 20, 2022
  • 0
 • Boräntor kring 4 procent det nya normala

  Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter vid samtliga beslutstillfällen i år. Reporäntan väntas sedan toppa på 2,0 procent i februari 2024. Den rörliga bostadsräntan (tremånaders) stiger till 2,7 procent i januari nästa år för att därefter...

  • Skrivet maj 19, 2022
  • 0
 • Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos...

  • Skrivet april 27, 2022
  • 0
 • Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

  Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar 2022, till 310 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar. Den bakomliggande orsaken för detta är kriget i Ukraina, som medfört ytterligare...

  • Skrivet april 11, 2022
  • 0