All posts tagged "Ung"

 • Omgivningen uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

  Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv. – En viktig pusselbit i arbetet mot våld i ungas partnerrelationer är kunskapen hos alla runtomkring. Vuxna som...

  • Posted januari 31, 2024
  • 0
 • Nästan varannan ung vill gå i skolan i metaverse

  44 procent av de unga tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och många menar att de skulle må bättre av att vistas i den virtuella miljön. Det visar Solve...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • 3 av 10 planerar att jobba efter pensionsåldern

  Årets frilansrapport visar att svenska arbetstagare har kluvna känslor kring det framtida arbetslivet, speciellt bland unga, till följd av en skakig omvärld. Dessutom planerar en stor andel att fortsätta jobba efter pensionsåldern, speciellt i storstäderna. Årets frilansrapport som baseras...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Varannan ung svensk orolig för näringsbrist

  Fler än var fjärde svensk känner oro för att lida brist på olika näringsämnen, enligt en ny undersökning av Kantar Public. Bland personer i åldern 18–29 år ökar siffran till varannan person, och där nära en av...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • Obehag att ringa och svara i telefon

  Varannan ung person känner obehag för att ringa och svara i telefon. I åldersgruppen 18–29 år uppger nästa varannan, 48 procent, att de känner ett obehag för att ringa och/eller svara i telefon. Det kan jämföras med 18...

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Unga borstar mindre och äter mer snacks

  GSK Consumer Healthcare har undersökt hur svenskarnas tandhälsa har påverkats under pandemin. Resultaten visar på en viss tveksamhet att besöka tandläkaren men att pandemin endast haft en marginell påverkan på de dagliga tandvårdsrutinerna för befolkningen i stort....

  • Posted april 28, 2021
  • 0
 • Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom som vuxen

  Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha så svår hjärt-kärlsjukdom att de får sjukersättning på grund av kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Detta enligt en studie av forskare vid...

  • Posted juni 4, 2020
  • 0
 • Ny rapport: Unga i Örebro nekas bolån – trots kontantinsats och fast jobb

  Unga vuxna i Örebro nekas bolån till en normalstor etta trots att de har fast anställning och tillräcklig kontantinsats, orsaken är skärpta kreditregler som har höjt trösklarna in på bostadsmarknaden för unga vuxna. Det visar Skandias nya...

  • Posted april 24, 2019
  • 0
 • Var fjärde ung utsatt för kränkningar i skolan visar Friendsrapporten 2017

  Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från andra elever i skolan det senaste året. Tjejer är mer utsatta än killar och många vittnar om nedsättande kommentarer, utfrysning och fysiska kränkningar. Det visar Friendsrapporten 2017 som...

  • Posted augusti 15, 2017
  • 0
 • Regionalt – Unga känner oro inför framtiden och saknar vuxenstöd

  Hälften av Sveriges ungdomar känner ångest eller nedstämdhet inför framtiden och fyra av tio saknar en vuxen att prata med. 2 438 svenska ungdomar i åldern 13-24 år har svarat på frågor om framtiden och resultatet är...

  • Posted november 27, 2016
  • 0