All posts tagged "Uppkoppling"

 • Gömd router riskerar sämre uppkoppling

  I en ny Novusundersökning utförd på uppdrag av Tre Sverige, uppger fyra av tio svenskar att de gömmer sina routers i hemmet. Unga sticker ut, fler än hälften av alla i åldersgruppen 18–34 gömmer sin router på...

  • Posted maj 23, 2024
  • 0
 • Appen Heedy kopplar upp ensamma äldre med familjen

  Omkring 400 000 äldre svenskar lever i digitalt utanförskap där ensamhet är en vanlig orsak till försämrad livskvalité. Krånglande teknik är ett hinder och äldre behöver mer stöd. För att minska utanförskapet och göra tekniken lättförstådd lanserar...

  • Posted september 15, 2021
  • 0
 • ÖBO pionjärer i uppkoppling av fastigheter för energieffektivare städer

  Örebrobostäder (ÖBO) är ett allmännyttigt bostadsbolag och har länge arbetat med att på ett innovativt sätt utveckla de tekniska systemen med syfte att minska både energianvändningen och effektuttagen i sina fastigheter. Därmed vill de också skapa de...

  • Posted maj 21, 2021
  • 0
 • Förbättrad uppkoppling på tåg kan bli verklighet

  IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport med föreslagna åtgärder för att förbättra uppkopplingen på tåg. Rapporten, som nyligen lämnades till regeringen, är ett uppdrag som myndigheten fick för att prioritera insatser som ger effekt...

  • Posted februari 28, 2021
  • 0