Alla inlägg taggade "Utmaningar"

 • Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”

  När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade. Det var möjligt tack vare det statsbidrag som...

  • Skrivet november 17, 2021
  • 0
 • Så skyddar du ditt husdjur – höstmörkret och vinterkylan kommer med sina utmaningar

  Hösten är här och vintern och kylan närmar sig med stormsteg, men de låga temperaturerna och mörkret är inte bara påtagligt för oss människor utan även för våra husdjur. Brist på förberedelser och skydd kan utsätta våra...

  • Skrivet oktober 14, 2021
  • 0
 • Framstående amerikansk AI-analytiker besökte Örebro universitet

  Internationellt samarbete är avgörande för att AI-system ska utvecklas på ett pålitligt och ansvarsfullt sätt. Det menar Raj Madhavan, analytiker vid USA:s utrikesdepartement, som ser möjligheter till ett djupare samarbete mellan USA och Sverige. – Jag hoppas...

  • Skrivet oktober 8, 2021
  • 0
 • Mer forskning krävs om kommunsektorns utmaningar

  Kommuninvests forskningsberedning publicerar nu en ny rapport: ”Kommunsektor i förändring – mer forskning efterlyses”. I en analytisk ’reality check’ görs en genomgång av de problem och möjligheter som kommuner och regioner står inför på lite längre sikt....

  • Skrivet juni 21, 2021
  • 0
 • Många utmaningar för kultur- och fritidsenheten – men problem kan lösas genom samverkan

  Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun står inför många utmaningar – bland annat att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är för svagt, enligt Tillväxtförvaltningens riskbedömning. En möjlighet att lösa problem, enligt kommunens nya styrmodell, är att samarbete...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Pånyttfödda städer

  Dagens städer tär alltför mycket på ekosystemet, på både lokal och global skala. För att möta framtidens utmaningar, inte minst när det gäller klimatförändringarna, krävs nya tankesätt och arbetsprocesser. Ett koncept som har dykt upp på senare...

  • Skrivet juli 31, 2020
  • 0
 • Konstnärskollektiv tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst om hinder och utmaningar i samhället

  ​Vid Kommunfullmäktige den 26 februari delades Örebro kommuns tillgänglighetspris 2019 ut till konstnärskollektivet Konst i blindo. Konst i blindo tilldelas Tillgänglighetspriset för sin konst som beskriver hinder och utmaningar som man som människa kan möta i samhället....

  • Skrivet februari 28, 2020
  • 0
 • ​Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

  Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar...

  • Skrivet februari 12, 2020
  • 0
 • Allt fler barn söker stöd hos Bris

  Nu släpps Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av...

  • Skrivet mars 16, 2019
  • 0
 • EU ger dispens för att lindra bristen på utsäde

  Torkan 2018 fortsätter att skapa utmaningar för det svenska lantbruket. Inför våren 2019 saknas utsäde för stora arealer i viktiga växtslag. I somras fältbesiktigade Jordbruksverket därför drygt 8 000 hektar vårgrödor med strå och trindsäd och ansökte...

  • Skrivet januari 16, 2019
  • 0