All posts tagged "Utmaningar"

 • Svenskar efterlyser starkare EU-inflytande

  Svenskar efterlyser starkare EU-inflytande för att möta globala utmaningar, visar ny undersökning. En ny opinionsundersökning utförd av Novus på uppdrag av Lif, de forskande läkemedelsföretagen åskådliggör att svenskar hyser en stark önskan om ökat inflytande inom Europeiska...

  • Posted maj 13, 2024
  • 0
 • Örebro kommun står stadigt trots utmaningar

  Årsredovisningen för 2023 visar att Örebro kommun står stadigt trots utmaningar. I Övergripande strategier och budget (ÖSB), beslutar Kommun­fullmäktige vad som ska åstadkommas under mandat­perioden och det närmaste året. Årsredovisningen kan jämföras med ett kvitto på hur väl...

  • Posted april 27, 2024
  • 0
 • Stress och dryckesvanor sticker ut

  Cheferna uppskattar sitt jobb, men stress och dryckesvanor sticker ut när de frågas om sin hälsa. Chefer skattar inom en rad hälsoområden sitt mående bättre än medarbetare gör, men det finns utmaningar. Chefer upplever högre stress än medarbetare....

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Fyra utmaningar för energisektorn 2024

  Energisektorn spelar en central roll i arbetet mot en grön omställning i EU, detta innebär att branschen står inför en rad radikala förändringar och utmaningar kommande år. Fredrik Regnell, Sverigechef på energihanteringsföretaget Eaton, delar här med sig...

  • Posted februari 26, 2024
  • 0
 • Framtida samhällsutmaningar kan lösas

  Stärkt hjärnforskning kan bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar. Det finns stora möjligheter att lösa utmaningar inom flera samhällssektorer genom att stärka neuroforskningen, och öka de tvärvetenskapliga samarbetena. Inför att regeringen nästa år lägger fram den nya forskningspropositionen,...

  • Posted december 27, 2023
  • 0
 • Förlorat år för barnfamiljer i hela landet 2024

  Svenska barnfamiljer står inför stora ekonomiska utmaningar 2024. De totala årliga kostnaderna har ökat med 110 000 kronor på två år, och förväntas öka ytterligare med 10 000 kronor nästa år men det finns regionala skillnader. –...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Utmaningar och trender på svenska tv-marknaden

  Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras, och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram, och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En...

  • Posted november 24, 2023
  • 0
 • Mer skyddad skog inte lösningen på vår tids utmaningar

  Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste vi inom skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer. Andelen skog...

  • Posted november 19, 2023
  • 0
 • Informationskväll om situation för barn och unga i Nora

  Välkomna på informationskväll om situation för barn och unga i Nora kommun, man kommer bland annat att tillsammans prata om: Vad ser man för utmaningar med att vara förälder till barn och unga i ålder 10-18 år?...

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Välkommen på Digitalidag 2023 i Örebro

  Välkommen på temadagen Digitalidag på Kulturkvarteret Örebro den 13 oktober kl. 12.15-17.30. Örebro kommun är en del av Digitalidag, en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Tillsammans gör man en kraftsamling, för att inspirera...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0