Utmaningar och trender på svenska tv-marknaden

By on 24 november, 2023
Arkivbild

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras, och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram, och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden.

En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

Det finns en lång tradition i Sverige att bli underhållen av rörlig bild oavsett format eller teknik. Intresset för att titta på rörlig bild har knappast avtagit utan snarare ökat med tiden. Trots att den svenska tv-marknaden är liten har vi ett stort utbud och olika tjänster att ta del av.

Förutsättningarna för tv-branschen förändras ständigt vad gäller konsumtionsbeteenden, intäktsmodeller, reglering och teknikutveckling.

Den stora förändringen för den svenska tv-marknaden var när de globala streamingtjänsterna gjorde sitt intåg. Eftersom använ­darna alltmer använder sig av de globala tjänsterna får dessa tjänster allt större del av de svenska annonspengarna.

Samtidigt har vi en egen svensk mediemarknad med flera aktörer som konkur­rerar med de globala tjänsterna.

Rapporten tar upp ett antal trender vad gäller tv-marknaden:

  • Det linjära tv-tittandet minskar och tittandet på streaming ökar.
  • Det finns stora skillnader i hur man tittar på rörlig bild mellan generationerna.
  • Linjär-tv har fortfarande en stark position på reklammarknaden.
  • Marknäten lever trots hög konkurrens.
  • Det är dyrt att producera innehåll och köpa rättigheter.
  • Telekombolagen äger infrastruktur både för tv och bredband och driver utvecklingen.
  • Grindvakterna har en stark position.
  • Nygamla tjänster är på väg tillbaka.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Myndigheten för press, radio och tv

You must be logged in to post a comment Login