All posts tagged "Vårbudget"

 • Skolan behöver fyra nya miljarder i vårbudgeten

  Skolan behöver enligt Sveriges Lärares beräkningar, ett tillskott på fyra miljarder kronor i regeringens vårbudget. Två miljarder för att häva besparingarna på skolor runt om i landet, och två miljarder för att kompensera för lärares snåla löneökningar....

  • Posted mars 11, 2024
  • 0
 • Kortsiktiga satsningar i regeringens budget

  Nu presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året och pekar ut riktningen framåt. Regeringen avsätter en halv miljard extra för att anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön och utöka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är positiva till att regeringen...

  • Posted april 21, 2022
  • 0
 • Vårbudgeten: Nödvändiga satsningar på primärvården saknas

  Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven. Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.  Mellan...

  • Posted april 21, 2017
  • 0
 • En vårbudget som missar småföretagen

  Småföretagarna Riksförbund har tagit del av regeringens vårbudgetproposition och kan konstatera att den kortsiktigt förlitar sig på den starka högkonjunktur som vi är inne i. Det innebär att det inte finns några förslag eller pengar avsatta till...

  • Posted april 19, 2017
  • 0
 • Regionalt | Rejäl tempohöjning på bostadsmarknaden – tydligast utanför storstäderna

  En bostad säljs på 2-5 veckor och det blir allt vanligare att bostaden säljs innan den utannonserade visningen (snitt för hela riket). Detta i kombination med att det låga utbudet fortsätter att bedömas som den tyngsta påverkansfaktorn...

  • Posted april 20, 2015
  • 0