Vårbudgeten: Nödvändiga satsningar på primärvården saknas

By on 21 april, 2017
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven. Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering. 

Mellan 2016 och 2019 avsätter regeringen årligen 1 miljard kronor för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Idag meddelades en förstärkning på 100 miljoner under 2017 och 2018 för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården.

– Det är en välkommen förstärkning, men vi saknar en sammanhållen satsning på primärvården. Det finns stora brister inom svensk primärvård och vi efterlyser en genomgripande reform där ett nationellt grunduppdrag definieras och varje medborgare ges tillgång till en egen läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Regeringen beskriver en pressad arbetssituation inom sjukvården som präglas av stress, tuffa arbetsvillkor och konsekvenser av brist på arbetskraft. I vårpropositionen konstateras att sjukvården behöver mer resurser, men de lösningar som förs fram; digitalisering, samordning och en del punktinsatser, är långt ifrån tillräckliga.

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en bred och blocköverskridande parlamentarisk kommitté om finansiering av välfärden som säkrar de resurser som behövs i framtiden, säger Heidi Stensmyren.

Regeringen bygger sin framtidsbild på fler arbetade timmar. Då är ett lämpligt sätt att börja att avskaffa värnskatten, som minskar incitamenten att utbilda sig och arbeta mera. Sverige ska konkurrera med kunskap.

Hälsa | Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login