En vårbudget som missar småföretagen

By on 19 april, 2017

Småföretagarna Riksförbund har tagit del av regeringens vårbudgetproposition och kan konstatera att den kortsiktigt förlitar sig på den starka högkonjunktur som vi är inne i. Det innebär att det inte finns några förslag eller pengar avsatta till att i det gynnsamma läge som nu råder bygga upp strukturer för nytänkande kring arbetsmarknadsåtgärder. Åtgärder som skulle kunna knyta samman små och medelstora företags möjligheter att nu växa med en effektivare matchning för att de i utanförskap ska komma in på arbetsmarknaden.

I regeringens presentation kan man även se oroväckande tecken på en minskad nettoexport och det finns inga förslag som visar på reformtänkande som kan vända denna nedåtgående trend. Det är snarare tvärtom då det inför höstbudgeten ligger en massa förslag som om de genomförs kommer innebära rejäla skattehöjningar på arbete och företagande. I detta sammanhang vill regeringen t ex beskatta småföretag med ytterligare 3 miljarder, samtidigt som kommunerna ska få 105 miljoner för att skapa sommarjobb.

Tänk om även småföretag hade fått vara med i denna satsning, då hade det kunnat bli riktiga jobb och en ökad kunskap om småföretagares villkor bland ungdomar och nyanlända. Dessutom kanske det hade kunnat hjälpa till med generationsväxlingen så att inte så många företag måste läggas ned, då åldersstrukturen bland företagare blir äldre och äldre.

Gång på gång redovisas att Sverige behöver fler företag och att det finns stora problem med generationsväxling. Småföretagarnas riksförbund redovisade i den nyligen släppta rapporten ”Oroande tecken – en rapport om företagandets villkor runt om i landet” hur viktiga småföretagare är för samhällsutveckling, i synnerhet i de mindre och glesare befolkade områdena. I rapporten redovisas även att åldersfördelningen bland företagare och att yngre människors intresse för att starta och driva företag minskar. Detta är en negativ utveckling som inte är gynnsam för någon, men mycket lite görs konkret från politiskt håll för att vända trenden. Fagert tal och att flytta skattepengar från AF till kommuner kan väl inte bidra till att vända de trenderna?

I budgeten syns även behovet av att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden, men ingenting i budgeten kopplar samman stöd till småföretag att vara en viktig del i integrationsarbetet. Det var trots allt små och medelstora företag som var det stora stödet för integration vid den förra stora flyktingvågen, den från Balkan. Genom att stimulera småföretag att delta så skulle även fler nyanlända komma i arbete. Tyvärr visar inte regeringens budgetförslag någon förståelse eller intresse för småföretagarnas viktiga samhällsbärande roll i detta arbete utan istället bestraffas dessa med aviserade skattehöjningar, mer regelkrångel och ökad kontroll.

Vilket företagsklimat har vi egentligen fått när det dras en suck av lättnad av uteblivna skattehöjningar denna gång, enbart för att ta ett djupt andetag inför de stora skattehöjningar som aviserats till hösten. Småföretagarnas Riksförbund ser hellre att vi småföretagare uppskattas istället för att beskattas.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login