All posts tagged "Vattenförsörjning"

 • Sex av tio kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall

  Den 1 januari 2024 ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Med drygt två månader kvar kommer 59 procent av kommunerna stå utan...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • Vattenförsörjningen i city säkras upp

  Örebro kommun säkrar vattenförsörjningen i city och rustar upp Våghustorget, sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan I slutet av juli börjar arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Samtidigt anpassas Våghustorget...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0
 • Så ska länets vattenförsörjning tryggas

  Torra somrar och låga grundvattennivåer har synliggjort sårbarheter som finns i dricksvattenförsörjningen, även nutidens omvärldsläge gör att vatten som resurs blir alltmer viktig. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer tagit fram en regional vattenförsörjningsplan.   – Vi...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0
 • Kommunerna måste agera tidigt angående vattenbrist

  Redan nu råder rekordvärme och tidig vattenbrist på flera håll i landet. Frågan är uppe på regeringens dagordning, och kommunerna har tagit över släckning av skogsbränder från MSB. Just vattenbristen är en av de saker som allmänheten...

  • Posted juni 16, 2023
  • 0
 • 10 miljarder behövs för att säkra svensk vattenförsörjning

  Svenskt Vattens nya Investeringsrapport visar att det årliga investeringsbehovet uppgår till 31 miljarder kr, vilket innebär 560 miljarder fram till 2040. Det innebär även att den årliga underinvesteringen är ca 10 miljarder. Ledningsnätet är den anläggning som...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Omfattande arbete längs Rudbecksgatan

  Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning, under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan i Örebro för att säkra en hållbar vattenförsörjning för örebroarna. Arbetet kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro....

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Byte av vatten och avloppsledningar

  Byte av ledningar för att säkra vattenförsörjningen i city, som ett led i att säkra vattenförsörjningen för örebroarna beslutade idag Tekniska nämnden att föreslå en utökad budget för byte av vatten- och avloppsledningar längs sträckor där arbetet...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Otydligt ansvar hotar framtida vattenförsörjning

  Tillgången till vatten är generellt god i Sverige. Men om vi ska kunna säkra vattentillgången mot framtida klimathot behöver ansvaret tydliggöras och en långsiktig strategi sjösättas. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion. Det visar...

  • Posted september 11, 2021
  • 0
 • Hållbart regionsamarbete säkrar framtidens vattenförsörjning på Lindesbergs lasarett

  Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla. – Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården...

  • Posted augusti 28, 2019
  • 0
 • Vi ser positivt på vattenförsörjningen i dagsläget

  Vi kan konstatera att nivåerna i Tisaren är normala just nu och att vi har en god prognos för vattenförsörjningen i Kumla och Hallsberg. Tisaren har återhämtat sig under vintern Nivån är 99,93 meter över havet, vilket...

  • Posted maj 9, 2019
  • 0