Vattenförsörjningen i city säkras upp

By on 24 juni, 2023
Illustration: Örebro kommun

Örebro kommun säkrar vattenförsörjningen i city och rustar upp Våghustorget, sista steget i arbetet längs Rudbecksgatan

I slutet av juli börjar arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Samtidigt anpassas Våghustorget för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar och E.ON gör arbete med elnätet.

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen i Örebro.

– Strax väster om Kungsgatan och fram till Fabriksgatan ska vi förnya vatten- och avloppsledningar och även byta fastigheters serviser. Större delen av sträckan görs med schaktfria metoder, som innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Det gör att arbetet går betydligt snabbare och bidrar också till bättre framkomlighet, eftersom vi endast behöver gräva ett schakt i början och slutet på ledningen, säger Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp på Teknik- och serviceförvaltningen.

Våghustorget får nya hållplatser och cykelparkering

Illustration över hur Våghustorget kommer se ut när arbetet är färdigt.
Foto: Örebro kommun

Vid Våghustorget anpassas hållplatserna för snabbussar och cykelparkeringen rustas upp och görs mer trafiksäker. Hållplatserna får bland annat nya gröna väderskydd med torräng på taket som är karaktäristiska för BRT-systemet och en ny typ av digital informationsskylt, som visar hur många minuter som är kvar tills bussen anländer till hållplatsen.

– Hållplatsen får också bättre belysning och väderskyddet blir större än idag, så att fler kan stå skyddade i väntan på bussen. På cykelparkeringen sätter vi bland annat upp nya cykelställ, där det går att låsa fast cykeln mot ramen och där det finns plats även för lådcyklar. Det görs också en tydligare gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra den mer trafiksäker, säger Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna på Örebro kommun.

– Våghustorget är en viktig hållplats för kollektivtrafikresenärerna i Örebro. Ett normalår stiger det på över 600 000 resenärer här. Med denna fysiska upplyftning – med nya busskurer och ny typ av digital informationsskylt, får vi en mer inbjudande entré till kollektivtrafiken som vi tror kommer öka resandet framöver, säger Jan Berglöf, projektledare för snabbussarna på Region Örebro län.

– Våghustorget är sista delen i arbetet med att anpassa Rudbecksgatan för snabbussar. När hela Rudbecksgatan är färdig i slutet på året är vi klara med hälften av sträckan mellan Brickebacken och Tegnérlunden, berättar Henrik Emilsson.

Arbetet mellan Engelbrektsgatan och Kungsgatan fortsätter

Parallellt fortsätter arbetet längs Rudbecksgatan, mellan Engelbrektsgatan och Kungsgatan. Mellan Engelbrektsgatan och Rådmansgatan anpassas gatorna för snabbussar. Här flyttas arbetet i augusti från den södra till den norra sidan. Mellan Rådmansgatan och öster om Kungsgatan byts vatten- och avloppsledningar. Här flyttas arbetet i augusti från den norra till den södra sidan.

– Vi har förnyat stamnätet för dricksvatten och spillvatten mellan Rådmansgatan och fram till korsningen vid Trädgårdsgatan och bytt samtliga serviser på den norra sidan. Det som nu är kvar att göra på den södra sidan är att byta serviser, förklarar Joakim Olsson.

Med start i slutet på juli sker med andra ord arbete längs hela Rudbecksgatan, från Engelbrektsgatan till Fabriksgatan.

– Det innebär att det blir ännu viktigare att välja en annan väg om man inte har ett ärende längs Rudbecksgatan. Vi har en utmanande tid framför oss men vi kan också ana slutmålet. Jag vill rikta ett stort tack till alla som följer våra rekommendationer, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen.

Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet längs Rudbecksgatan under hela byggtiden för att boende, kunder till butiker och restauranger, leveranser och kommunal service ska kunna ta sig fram. Inför byggstart kommer mer information om hur trafikanter påverkas av arbetet. Hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdigt i slutet av 2023.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun
Läs mer om arbetet längs Rudbecksgatan under 2023 – https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/vatten–avlopp/pagaende-vatten—avloppsarbeten/-/lista/2022-09-02-rudbecksgatan—vi-sakrar-vattenforsorjningen.html

You must be logged in to post a comment Login