All posts tagged "Viltövervakning"

 • Bättre viltövervakning med ny beräkningsmetod

  Ökar eller minskar viltpopulationerna i Sverige? Det är svårt att räkna vilda djur, men antalet som fälls genom jakt ger en indikation på hur det står till. Nu kan statistiken bli tydligare och mer användbar tack vare...

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0
 • Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

  Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av...

  • Posted februari 25, 2019
  • 0