All posts tagged "Vistelseförbud"

 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Förslaget om vistelseförbud avstyrks

  Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker förslaget om vistelseförbud ”Förslaget på en ny reglering som ger möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser i samhället utan att personen varken är dömd, anklagad eller misstänkt...

  • Posted oktober 17, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser

  Utredaren och rådmannen Sara Markstedt har över­lämnat promemorian Vistelse­förbud på allmän plats och vissa andra platser ,till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredaren föreslår en ny lagstift­ning som möjlig­gör tids­begränsade vistelse­förbud, för personer med koppling till kriminella nätverk. –...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Bris kritisk till vistelseförbud för barn

  Den 28 maj 2021 gav socialminister Lena Hallengren socialdepartementet i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden. Bris...

  • Posted september 6, 2022
  • 0