All posts tagged "Vistelseförbud"

  • Bris kritisk till vistelseförbud för barn

    Den 28 maj 2021 gav socialminister Lena Hallengren socialdepartementet i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden. Bris...

    • Posted september 6, 2022
    • 0