Tåget nästan alltid billigare än flyget

By on 27 juni, 2019
Transportstyrelsen har i många år samarbetat med Järnvägsgruppen vid KTH och studerat hur pris och utbud utvecklas inom persontrafiken på järnväg. I den senaste rapporten har man även tittat på trafikslagen buss och flyg.

Konkurrens på spåren är överlag till tågresenärernas fördel och har lett till fler avgångar, snabbare resor och mer differentierade priser. Transportstyrelsen har studerat hur pris och utbud varierar under veckan och även hur de skiljer sig mellan olika trafikslag. Och nästan alltid är tåget billigare än flyget.

I dag kan resenären välja mellan att resa med tåg, flyg eller buss på ett stort antal linjer i landet. Allra tydligast är den trafikslagsövergripande konkurrensen mellan Stockholm och Göteborg, där resenären inte bara kan välja mellan hur de vill resa utan även välja mellan olika operatörer inom respektive trafikslag.

Den ökande konkurrensen mellan trafikslagen har lett till en uppdelning av marknaden, där tåg, buss och flyg kompletterar varandra. Det pris och utbud som respektive trafikslag erbjuder speglar också behoven hos den grupp av resenärer som man vänder sig till, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Att åka buss är billigast och vänder sig främst till privatresenärer. Både flyg och tåg har differentierade och rörliga biljettpriser, men i jämförelse är tåget nästan alltid billigast.

När resenären får välja mellan olika trafikslag tenderar restiden att avgöra, visar studier som gjorts. På sträckan mellan Stockholm och Göteborg har det gjort tåget till en vinnare eftersom de snabbaste tågen är snabbare än den långväga bussen och i stort sett lika snabb som flyget räknat från city till city.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login