Tätare och snabbare tåg viktigt för Örebro i nytt storregionalt trafiksamarbete

Av på 17 september, 2013

Jonas Karlsson (S), landstinget i Örebro, är en av omkring 60 ledande politiker som ingår i ett nytt storregionalt samarbete mellan sju län om förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur.

Genom samarbetet över länsgränserna vill de berörda kommunerna och landstingen kraftsamla för att bl.a. öka konkurrenskraften och tillgängligheten i östra Mellansverige. I nästa vecka går startskottet för samarbetet, där ledande beslutsfattare samlas i olika arbetsgrupper. Jonas Karlsson är ordförande i en av arbetsgrupperna.

– Vi behöver till exempel ett bättre fungerande regionalt kollektivtrafiknät i Mälardalen. Med hjälp av det här samarbetet hoppas vi i framtiden till exempel kunna generera både tätare och snabbare tågförbindelser mellan Örebro och Stockholm men också till Västerås, Uppsala och Eskilstuna, säger han.

Landstings- och kommunpolitiker från Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland ingår i arbetet, som ytterst syftar till att underlätta för människor och leva och verka i regionen. Samarbetet bedrivs inom ramen för Mälardalsrådets process En bättre sits.

Från Örebro län deltar följande politiker:
Jonas Karlsson (S), Örebro läns landsting, Fredrik Persson (MP) , Örebro, Irén Lejegren (S), Regionförbundet Örebro, Ewa Unevik (M), Hallsberg, Kenneth Lantz (V), Laxå, Lars Göran Zetterlund (C), Katarina Hansson (S,) Kumla och Erik Johansson (FP), Örebro läns landsting.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in