TBE-fallen i Örebro har mer än sexdubblats

By on 28 juni, 2023
Arkivbild

TBE-fallen i Örebro har mer än sexdubblats, här är de värst drabbade kommunerna. Allt fler svenskar insjuknar i den fästingburna TBE-smittan.

I Örebro län har antalet smittade ökat sex gånger om på tio år, flest drabbades förra året i Örebro kommun.

– Vi rekommenderar alla som rör sig i gamla och nya riskområden att vaccinera sig, säger Jenny Grimstig, personskadechef på If.

Antalet fall av den fästingburna smittan TBE ökar år för år. Det som driver ökningen är framför allt att fästingarna breder ut sig över ett allt större geografiskt område.

Örebro län är ett av de områden där TBE-smittan har ökat markant. För tio år sedan var det omkring fyra personer per år som insjuknade, för fem år sedan åtta personer per år, medan snittet de senaste åren legat på 22 personer per år – en ökning över 450 procent på tio år.

För tio år sedan var fästingproblemen nästan helt isolerade till Mälardalstrakten. Tre av fyra TBE-fall registrerades i Södermland och Uppland. I dag står övriga landet för över hälften av all TBE-smitta. Under 2022 rapporterades smittan i elva kommuner i landet som aldrig tidigare haft några fall.

Under förra året rapporterades TBE-fall i åtta av tolv kommuner i Örebro län. Flest fall noterades i Örebro kommun. Då är det platsen där personen smittats som avses.

….

Kommun Antal TBE-fall 2022
Örebro 6
Askersund 2
Hallsberg 2
Lindesberg 2
Hällefors 1
Karlskoga 1
Lekeberg 1
Ljusnarsberg 1
Degerfors 0
Kumla 0
Laxå 0
Nora 0
Avser kommunen där personen tros ha smittats.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet fall varierar en del från år till år, men Folkhälsomyndigheten uppskattar att incidensen av TBE ökar med omkring fem procent per år. Det motsvarar en fördubbling vart femtonde år.

– Det bästa är såklart att förebygga att drabbas av fästingburna sjukdomar, men det kan vara bra att veta att borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett kan täckas av en personförsäkring om man har det, säger Jenny Grimstig, personskadechef på If.

Vid fästingbett – tänk på detta:

  • Ta bort fästingen så fort som möjligt för att minska risken för att drabbas av borrelia. Om fästingen bär på TBE överförs det direkt när den biter sig fast. Om du vistas i riskområden bör du därför vaccinera dig, det gäller även små barn.
  • Ta bort fästingen med pincett, fästingborttagare eller naglarna. Tänk på att inte klämma bakkroppen på fästingen. Dra rakt ut utan att vrida.
  • Tvätta såret med tvål och vatten eller desinfektionsmedel.
  • Kontakta vårdcentral om det uppstår en rodnad en vecka eller senare efter bettet, och som växer till mer en fem centimeter i diameter. Det kan vara tecken på borreliainfektion.
  • Kontakta vårdcentral om du får feber, huvudvärk, är ovanligt trött och har värk i muskler eller leder en tid efter fästingbettet. Det kan ofta ta en till fyra veckor innan symtomen visar sig.
  • Mörka kläder drar till sig färre fästingar. Däremot kan det vara lättare att upptäcka fästingar på ljusa kläder. Skydda dig genom att ha på dig mörka och täckande kläder. Det kan till exempel vara en långärmad tröja, långbyxor och strumpor. Ha heltäckande skor på fötterna, helst stövlar.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Försäkringsbolaget If
Det här pressmeddelandet bygger på statistik från Folkhälsomyndigheten. Länssiffrorna publiceras öppet på webben, kommunstatistiken har vi begärt ut.
TBE-fallen platsbestäms efter den ort där smittan antas ha inträffat.
När vi beskriver förändringen över tid jämför vi antalet smittade under de senaste tre åren (2020–2022) med motsvarande tre år för tio år sedan (2010–2012).
Övriga uppgifter kommer från Folkhälsomyndighetens årsrapport om TBE.

You must be logged in to post a comment Login