Tidigare landshövding Elvy Olsson har avlidit

By on 25 februari, 2022
När Elvy utnämndes till landshövding 1980 blev hon Örebro läns första kvinnliga landshövding.
Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Elvy Olsson, tidigare landshövding i Örebro län, har gått bort vid en ålder av 99 år, Elvy var landshövding i Örebro län 1980–1989, hon avled under onsdagen.

När Elvy utnämndes till landshövding 1980 blev hon Örebro läns första kvinnliga landshövding. Elvy var därmed en av Sveriges allra första kvinnliga landshövdingar.

Innan tiden som landshövding var hon aktiv inom Centern. Hon var riksdagsledamot i sexton år och i slutet av 70-talet blev hon Sveriges första kvinnliga bostadsminister under Thorbjörn Fälldins första regering. En av hennes hjärtefrågor som bostadsminister var att bevara ”den goda jorden”, det vill säga bevara åkermark från utbyggnad.

Elvy var trogen länet under hela sitt liv. Hon föddes här och levde sitt liv här, förutom under tiden som statsråd. Som landshövding var hon mycket uppskattad.

Örebro
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login