Tipslista för säkra installationer i Örebro

By on 3 december, 2023
Arkivbild

Solenergi är det kraftslag som Örebroarna är allra mest positiva till, och kommunens invånare drar sig inte för att installera solpaneler på det egna taket. Under årets första tre kvartal fick boende i Örebro grönt avdrag (skattereduktion) för installation av solceller om sammanlagt 35 060 000 kronor, mot 22 740 000 kronor under hela 2022.

Det betyder att boende i Örebro redan fått 54 procent mer i grönt avdrag än under hela förra året. För att säkerställa trygga och säkra installationer har branschföreningen Svensk Solenergi tagit fram en ny tipslista för privatpersoner och erbjuder sina medlemsföretag gratis certifiering av montörer.

– Solenergi är det kraftslag som kan byggas ut på kortast tid och kan sänka elpriserna i Örebro direkt. Nu när solkraften växer i kommunen är det extra viktigt att det sker utan att tumma på säkerhet och kvalitet i installationerna, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Skatteverket har beviljat grönt avdrag om totalt 2,4 miljarder kronor för installation av solceller i hela landet under de 3 första kvartalen, mot 1,3 miljarder kronor hela förra året. I syfte att säkerställa att installationerna av solceller fortsatt sker tryggt och säkert har Svensk Solenergi tagit fram en tipslista till nuvarande och potentiella solcellsägare.

– Genom tipslistan vill vi underlätta för den som är intresserad av att installera. Den som vill bidra till att öka mängden fossilfri energi ska enkelt kunna göra säkra och medvetna val, säger Anna Werner.

Svensk Solenergi erbjuder sedan 1 januari 2023 anställda hos medlemmar gratis certifiering av montörer. Branschföreningen har även tagit fram en ny riktlinje för slutdokumentation vid installation av solceller hos privatpersoner.

– Genom certifieringen vill vi synliggöra de solcellsmontörer som kan styrka sin kompetens inom yrkets olika delar. Jag hoppas att alla de 1272 villaägare i Örebro som nyttjat det gröna avdraget för solceller i år tycker att det är viktigt att installationen blir väl utförd och att arbetsplatsen på taket är säker och därför följer våra fem tips, säger Anna Werner.

5 tips för säkra solcells­­installationer

01. Värdera kvalitet vid val av solcellsanläggning

Ta in offerter från flera olika leverantörer för jämförelse. En solcellsanläggning ska producera mycket el under lång tid för att bli en så bra investering som möjligt, både för din plånbok och för klimatets skull. Därför är det klokt att fokusera mer på kvaliteten än på priset. Ta gärna in pris på europeiska produkter. De är ofta dyrare men har inte transporterats lika långt som produkter från Asien och ger därför lägre klimatutsläpp.

Håll ett extra öga på leveransvillkoren och kontrollera att leverantörerna har inkluderat kostnader för en säker arbetsmiljö, som byggnadsställning eller skyddsräcke. Stäm av med leverantörerna hur de säkerställer god kvalitet i utförandet. Om du jämför lönsamhetskalkyler, glöm inte att be leverantörerna räkna med samma elpris, inflation och ränta. Energimyndighetens solelportal har ytterligare råd och mallar som du kan använda.

02. Ta referenser

Du bör alltid ta referenser när du anlitar någon. Då kan du kontrollera att företaget gör ett säkert och bra jobb, samt att hela processen kommer fungera smidigt och professionellt. Du kan också ta del av leverantörsomdömen på Solcellskollen.se och andra sajter.

03. Anlita ett medlemsföretag med certifierade montörer

Svensk Solenergis medlemsföretag har alla skrivit under vår uppförandekod. Hos medlemsföretagen finns tusen certifierade montörer med stor erfarenhet av solcellsinstallationer. På vår hemsida kan du se om det företag du anlitar har certifierade montörer.

Enligt föreskrifter måste elinstallationen utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstyp elproduktionsanläggningar. Om du anlitar en helhetsleverantör bör du få information om vem som står för elinstallationsarbetet.

04. Be om dokumentation

Som innehavare av solcellerna är det du som i slutändan ansvarar för säkerheten. Installatören är skyldig att lämna över en komplett dokumentation av installationen till dig, inklusive snö- och vindlastberäkningar. Det är viktigt eftersom anläggningen behöver underhållas under sin livstid. Elinstallatören ska också genomföra en egenkontroll av arbetet som du kan be att få dokumentation från. På Svensk Solenergis hemsida finns mer om  slutdokumentation vid solcellsinstallation till privatpersoner.

05. Fundera ett extra varv på besiktning

Har du ett äldre tak? Då kan det vara en god idé att låta besiktiga det innan du investerar i en solcellsanläggning. En nyinstallerad solcellsanläggning kan sitta uppe i över 30 år. Om du önskar en extra trygghet kan du anlita en opartisk besiktningsperson innan anläggningen tas i bruk och innan du betalar slutfakturan. Ta gärna kontakt med personen tidigt i processen så planeringen underlättas. På Svensk Solenergis hemsida hittar du besiktningspersoner med stor erfarenhet av solcellsanläggningar.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Svensk Solenergi
Läs mer på https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/fem-tips/.

You must be logged in to post a comment Login