All posts tagged "Solpaneler"

 • Tipslista för säkra installationer i Örebro

  Solenergi är det kraftslag som Örebroarna är allra mest positiva till, och kommunens invånare drar sig inte för att installera solpaneler på det egna taket. Under årets första tre kvartal fick boende i Örebro grönt avdrag (skattereduktion)...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Tiotusentals solcellsanläggningar i Örebro år 2030

  Antalet solcellsanläggningar i Örebro ökar, i genomsnitt med 65 procent varje år. Örebro kniper därmed bronsplatsen bland Sveriges tio största städer. Om man använder sig av historisk data för att förutspå hur mycket el som kan genereras...

  • Posted september 6, 2023
  • 0
 • AI gör solceller mer träffsäkra

  Mohammad Aslani, forskare inom Geospatial Informationsvetenskap på Högskolan i Gävle, har utvecklat en AI-metodik som i flera steg gör placeringen av solpaneler på hustak mer träffsäker. Att avgöra hur mycket el man kan få ut av att...

  • Posted december 13, 2022
  • 0
 • Längre tid för anslutning efter nya solpanelrekord

  Intresset från privatkunder att ansluta solel till elnätet slår alla rekord. E.ON förutspår upp emot 30 000 föranmälningar i år, att jämföras med 11 000 rekordåret 2021. Anstormningen märks inte bara hos solcellsföretagen, utan även i ledtiderna...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Solhagen i Torphyttan – en lysande affär för kunden

  Solhagen i Torphyttan – Örebro läns största markförlagda solpark – har producerat hållbar el i drygt två år. Och nu visar det sig att möjligheten för kommunägda Linde energis elhandelskunder att abonnera på solpaneler är en god...

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0
 • Assemblin ordnar el, tele och solpaneler till Citypassagen

  Kontorshuset Citypassagen rymmer 1 000 arbetsplatser och blir med solpaneler på två fasader en ny profilbyggnad i Örebro. Assemblin har fått uppdraget att installera solpanelerna liksom el och tele i byggnaden. – Assemblin expanderar nu i Örebro...

  • Posted mars 22, 2017
  • 0
 • Solpaneler installerade i Sverige har negativ klimateffekt

  Solpaneler blir allt mer populära att installera både på nya och äldre bostäder. Men en solpanel som installeras i Sverige kan ha negativ nettoeffekt mängden växthusgas som släpps ut,  eftersom det går åt en massa energi att producera...

  • Posted januari 5, 2017
  • 0
 • Solenergi som är billigare än Kärnkraft

  Priset på solpaneler har fallit med 80% sedan 2010 och solkraft kostar numera lika mycket som el producerad av gas eller kol i länder med mycket sol. I vissa fall är priset per kWh lika lågt som...

  • Posted januari 3, 2017
  • 0