Tre av fem vet inte var man ska reparera sin elbil

By on 30 januari, 2022

En färsk undersökning visar att mer än 60 procent av svenskarna är osäkra på var man ska reparera elbilen. Bucklor på elbilar lagas ofta på ett likartat sätt som på konventionella bilar, men det finns väsentliga skillnader. Reparation av elbilar innebär vanligtvis en extra utmaning, till exempel när det gäller elsystemet. Om reparatören inte har tillräckliga kunskaper kan skadan i slutänden bli större än den ursprungliga.

Antalet registrerade el- och hybridbilar har under senare år ökat kraftigt i Sverige och likaså antalet elbilmärken på marknaden. Karossdesignen på elbilar är i stor utsträckning likadan som på bränslebilar, men man använder i regel material som är lättare än de traditionella och många verkstäder saknar tillräcklig kunskap för att reparera skador på karossen utan att störa de viktiga avancerade tekniska funktioner som ofta finns i dagens bilar.

– Vi på Werksta har i flera år utbildat oss inom reparation av krävande strukturella skador. Vi har satsat särskilt mycket på teknik som rätar ut material som exempelvis aluminium och vi har bred erfarenhet av att reparera hybrider och renodlade elbilar likväl som konventionella bilar, berättar Urban Tibbelin, chef Operations på Werksta Sverige.

Spänningsfri bil är utgångsläget

Vid en reparation är den största skillnaden mellan bränsle- och elbilar relaterad till elsystemen, och med elbilar är utgångspunkten oftast att bilen ska göras spänningsfri inför arbetet. Reparatören måste därför vara insatt i hur högspänningssystem fungerar för att vidta rätt säkerhetsåtgärder innan arbetet påbörjas. Vid utbyte av delar bör man veta var det går högspänningskablar för att undvika misstag som kan ge ytterligare skador på bilen.

– På grund av risken för elstötar vid reparation av elbilar kan man inte nog framhäva vikten av att använda personlig skyddsutrustning och följa instruktionerna. Eftersom det kommer ut elbilar på marknaden i allt snabbare takt och från flera olika tillverkare, måste man kontinuerligt kunna ta till sig ny information. Alla kan inte veta allt, och därför är det väldigt viktigt att man läser och följer instruktionerna noga, förklarar Urban Tibbelin.

Tre av fem vet inte var man var man kan reparera sin elbil

Att hitta en kunnig verkstad kan vara svårt för elbilsägare. En undersökning som Werksta lät göra i januari 2022 visar att mer än 61 procent av svenskarna inte vet om man kan välja alla verkstäder för reparation av elbilar. Cirka 11 procent av de tillfrågade tror att man kan det och bara cirka 28 procent vet att man måste välja en verkstad som har rätt kompetens.

– Tyvärr har inte alla den nödvändiga kompetensen och erfarenheten att reparera elbilar på ett säkert sätt. Dessutom kan tillgången på reservdelar bli en utmaning, då vissa komponenter bara säljs till utvalda återförsäljare. Därför rekommenderar jag absolut att du kontrollerar verkstadens kompetens innan du kör dit din elbil, avslutar Urban Tibbelin.

Undersökningen beställdes av Werksta och genomfördes av SynoInt i januari 2022. Panelundersökningen på webben besvarades av 1 010 svenskar i åldern 18–80 år. Urvalet var demografiskt representativt för befolkningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Werksta

You must be logged in to post a comment Login