Trenden har vänt, gapet mellan grannar växer

By on 19 augusti, 2023
Bild: Svensk Fastighetsförmedling

En ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling visar att gapet mellan grannar växer, och att den beteendeförändring kopplat till grannrelationer som både pandemin och kriget i Ukraina skapat nu tycks tvärvända.

Samtidigt ser svenskar på grannrelationen som viktig för både trygghet och välmående. Rapporten visar också att digitala grannskap kan vara en nyckel till starkare grannrelationer, och kartlägger vilka egenskaper som svenskar rankar högst hos en granne.

6 av 10 svenskar kommer bara i kontakt med sina grannar när de går om varandra i området eller trappen. Detta är en ökning från föregående år då bara 4 av 10 hade så lite kontakt med sina grannar. Svenskars generella intresse för bättre grannrelationer minskar också. Förra året var 24% ointresserade av bättre relationer, och i år har andelen ökat till 36%. Samtidigt uppger 70% att de ser grannrelationer som en trygghetsfaktor och 57% ser det som ett sätt att minska ensamhet. En positiv utveckling är att andelen som inte alls har kontakt med sina grannar minskat från 15 till 9%.

– Under både pandemin, och början av kriget i Ukraina, växte svenskars intresse och empati för medmänniskor och i förlängningen grannar. Man insåg helt enkelt värdet och vikten av grannrelationer. Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.

Förra årets rapport visade att vi helst fikar eller grillar med våra grannar. I år är en ny insikt att digitala grannskap (ex. Facebook-grupper) är populära och en viktig nyckel till bättre grannsämja. En av två är med i ett digitalt grannskap, och lika många menar att det skapar trygghet, en vilja att hjälpa till vid exempelvis städdagar och en vilja att delta i initiativ som förbättrar grannskapet.

47% procent menar också att det digitala både underlättar för att bibehålla relationer och sänker ribban för att etablera nya. Hela 50% uppger också att de skulle kunna tänka sig bli vän med personer från ens digitala grannskap.

– Det är intressant att så många av Sveriges grannskap existerar i det digitala. Vi tror att digitala grannskap är ett effektivt verktyg framåt. Det sänker tröskeln för en första kontakt, och det är oftast den första kontakten som är svårast att ta. Finns ens grannskap inte i det digitala idag är mitt tips att få det på plats, och säkerställa att det är en plats för välvilja och inte klagan, säger Jennie.

Enkätundersökningen som ligger till grund för rapporten slår också fast vilken egenskap svenskar ser som viktigast hos en granne. 34% vill att man är trevlig och bra på småprat. 30% vill att man är lugn och inte gör väsen av sig. 17% vill att man är hjälpsam. 8% vill att man är en social person som man kan umgås med. Bara 2% vill att man är en initiativtagande person vad gäller aktiviteter i området.

– Vad man letar efter i en granne är i första hand inte en ny kompis eller någon som anstränger sig rejält för att få ihop hela grannskapet, utan någon att småprata med. Vad vi vet är att det just är småpratet som är det viktiga. Det leder i förlängningen till antingen grunda eller djupa relationer som skapar en enorm trygghet och tillit, säger Jennie.

Utöver frågan om grannrelationer utreder också trendrapporten bostadsmarknaden i stort, och något som stack ut i årets rapport var att det är allt fler som tycker att bostadsmarknaden har en osund utveckling. Vem som bär ansvaret i frågan har också förskjutits markant där banker i allt högre utsträckning utmålas som den som bär störst ansvar i frågan.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svensk Fastighetsförmedling
Om rapporten
Rapporten har skrivits i samarbete med Prime & United Minds. En riksrepresentativ undersökning gjordes med 1000 respondenter från den svenska allmänheten under april 2023, av Nepa.
Syftet med rapporten kopplar an till Svensk Fastighetsförmedlings långsiktiga engagemang i frågan om att möjliggöra social gemenskap i Sveriges grannskap. Genom insiktsarbete som detta, och initiativ på både lokal och nationell nivå gentemot det privata, och det offentliga, är målet att öka tryggheten i samhället och minska ensamheten bland befolkningen.

You must be logged in to post a comment Login