Två lodjur får skjutas i licensjakten 2023

By on 16 december, 2022
Arkivbild

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län, totalt får högst två lodjur skjutas under 2023 års licensjakt som äger rum i mars månad.
 
Lodjursjakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars 2023. Under perioden den 1–14 mars får ett lodjur fällas inom det södra jaktområdet och ett lodjur i det norra jaktområdet, där väg E18/E20 är gräns mellan jaktområdena. Om lodjuren inte fälls under denna period får återstående lodjur jagas i hela länet under perioden den 15–31 mars.

Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på två lodjur med hänsyn tagen till inventering av lodjur och regionala mål. 2023 års licensjakt blir därmed mindre omfattande än jakten år 2022, då nio lodjur fälldes. Hänsyn har tagits till att inventeringsresultatet sjunkit något jämfört med året innan, från 9,3 till 8,5 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 56 respektive 51 lodjur. Lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar, vilket motsvarar ungefär 42 lodjur. Länets viltförvaltningsdelegation har deltagit i samråd inför Länsstyrelsen beslut om licensjakt efter lo. 

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, såväl nationellt, som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka
1 440 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
Läs mer om licensjakten och Länsstyrelsens beslut – lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/licensjakt-rovdjur/licensjakt-lodjur.html

You must be logged in to post a comment Login