Underskott för Besök Linde AB vägs upp av energibolaget i Lindesberg

Av på 6 december, 2020
Arkivbild.

Linde Energi AB är den vinstgivande verksamheten som väger upp underskotten för de övriga bolagen i Lindesbergs kommunala bolagskoncern. Med en budgeterad vinst på närmare 40 miljoner kronor nästa år (2021) bidrar energibolaget till att finansiera underskott på totalt närmare 20 miljoner kronor för moderbolaget Linde Stadshus AB, Fastigheter i Linde AB (med LIBO) och Besök Linde AB (med ansvar för Badhuset Energikällan, Lindesberg Arena och Lindesbergs Bio).

Resultat för de kommunala bolagen i Lindesberg från 2016-2020 med budget 2021 för respektive bolag – moderbolaget Linde Stadshus, Linde Energi med dotterbolag, Fastigheter i Linde (FALAB) med dotterbolag LIBO och Besök Linde (BELAB):

Moderlaget Stadshus får ett underskott på 2,3 milj kr, Linde Energi med dotterbolag ett överskott på 39,6 milj kr, Fastigheter i Linde (FALAB) med dotterbolag ett underskott på 7,4 milj kr och Besök Linde (BELAB) ett underskott på 9,9 milj kr – totalt för hela koncernen ett överskott på 19,8 milj kr.

Det kommunala bolaget Besök Linde AB som har ansvar för Badhuset Energikällan, Lindesberg Arena och Lindesbergs Bio räknar med ett fortsatt underskott på totalt närmare 10 miljoner kronor för 2021:

Badhuset Energikällan får ett underskott på -8,1 milj kr – en ökning med 0,4 milj kr jämfört med 2020.

Lindesberg Arena får ett överskott på 1,8 milj kr – en ökning med 62.700 kronor jämfört med 2020.

Lindesbergs Bio får ett underskott på 383.250 kronor – en ökning med 100.050 kronor jämfört med 2020.

Besök Linde AB:s gemensamma kostnader får ett underskott på 3,3 milj kr – en ökning med 92.160 kronor jämfört med 2020.

Affärsplaner med mål: De kommunala bolagen presenterar på kommande styrelsemöte med Linde Stadshus AB sina affärsplaner och mål för kommande år (2021-2023). Besök Linde AB sätter bland annat dessa mål för Lindesberg Arena och Lindesbergs Bio:

Källa: Kallelse till styrelsemöte i Linde Stadshus AB 9 december 2020

Kommunala bolag: Lindesbergs kommun har bildat en koncern med ett moderbolag, tre dotterbolag och ett antal dotterdotterbolag:

Besök Linde AB: Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i kommunkoncernen ingående besöksanläggningar – Badhuset Energikällan. Lindesberg Arena och Lindesbergs Bio. Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och verksamhetsort. Åsa Jönsson-Carlsson är VD och John Omoomian är ordförande i styrelsen för bolaget.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in