Universitetet | Daniel Eriksson tilldelas 500 000 kronor för att uveckla ”apparat med fingertoppskänsla”

Av på 6 mars, 2015

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Daniel Eriksson vid Örebro universitet. Priset delas ut av HKH Prins Carl Philip den 14 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Daniel som är 27år är doktorand och forskar inom området konsumentförpackningar. Specifikt handlar det om att kunna mäta hur konsumenter upplever att handskas med förpackningar.

En förpackning fyller många funktioner. Förutom att skydda innehållet och förmedla information ska den dra till sig konsumentens intresse i butikshyllan.

Men förpackningen ska också upplevas som funktionell av användaren. Om den exempelvis ändrar form under användning eller glider i handen kan det upplevas som negativt, säger Daniel Eriksson.

Idag används testpaneler för att få svar på hur konsumenter upplever frågeställningar av den här typen. Det är dyrt och tidskrävande. Målet med Daniels forskning är att utveckla en maskinell metod som kan ersätta testpaneler. Vi kan se framför oss en apparat med ”fingertoppskänsla”.

Priset gör det möjligt för Daniel att tillbringa cirka sex månader vid University of Southern California i Los Angeles. Där finns en forskningsgrupp inom området Biomedical Engeneering som under ledning av professor Gerald E. Loeb studerar hur man kan karakterisera material med hjälp av taktila sensorer, det vill säga sensorer som efterliknar och ger mått på känselupplevelser vid beröring. Gruppen har ännu inte haft möjlighet att studera fiberbaserade förpackningsmaterial. Här finns således potential för ett fruktbart samarbete.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö, utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem ny kunskap till nytta för skogsnäringen. Fondens styrelse utses av Skogsindustriernas styrelse.

Örebro Universitet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in