USA/Somalia: Hemlighetsmakeri kring civila dödsfall maskerar eventuella krigsbrott

Av på 25 mars, 2019
Tvångsfördrivna kvinnor i Somalia. @Tobin Jones/Amnesty International

Den amerikanska regeringen måste genomföra opartiska och grundliga utredningar efter trovärdiga bevis om att deras ökade antal flygattacker i Somalia har orsakat flera civila dödsfall, det säger Amnesty International i en ny rapport.

  • Amnestys utredning visar att sammanlagt 14 civila har dött i fem flygattacker.
  • Över 100 amerikanska drönarattacker och flygangrepp har genomförts sedan början på 2017.
  • Attacker i Somalia har tredubblats sedan Trump blev president och överträffar antalet flygattacker i Jemen och Libyen.

Rapporten The Hidden US War in Somalia beskriver hur 14 civila har dödats och åtta har skadats i bara fem av över 100 drönarattacker de senaste två åren. Dessa fem attacker genomfördes med så kallade “Reaper” drönare och genom flygattacker i Lower Shabelle utanför den somaliska huvudstaden Mogadishu, en region som i stor utsträckning kontrolleras av Al-Shabaab. Attackerna verkar ha brutit mot internationell humanitär rätt, och några av dem kan utgöra krigsbrott.

US Africa Command (AFRICOM) har hela tiden nekat till uppgifter om att civila har dödats i militära insatser i Somalia och detta upprepades när de fick ta del av Amnestys resultat från utredningen.

Antalet civila dödsfall vi kunnat bekräfta i bara en handfull av alla flygattacker som genomförts tyder på att hemlighetsmakeriet kring USA:s roll i kriget i Somalia egentligen är en rökridå för straffrihet, säger Brian Castner, senior krisrådgivare för militära insatser på Amnesty International. Våra resultat motsäger den amerikanska militärens påstående om att inga civila har dött i Somalia. Det påståendet framstår än mer som fantasier när en väger in att USA har tredubblat sina flygattacker runtom landet sedan 2016 – vilket överstiger antalet attacker i Libyen och Jemen tillsammans.

Amnesty har genomfört över 150 intervjuer med ögonvittnen, släktingar, personer som har fördrivits på grund av kriget, och experter – inklusive från den amerikanska militären – och noggrant analyserat starka bevis, däribland satellitbilder, fragment från ammunition, och bilder på hur det sett ut efter flygattackerna.

Ökat antal flygattacker efter presidentorder från Trump
Antalet amerikanska flygattacker i Somalia ökade efter den 30 mars 2017 när den amerikanska presidenten Donald Trump utfärdade en presidentorder som förklarade hela södra Somalia som en “region av aktiva fientligheter”.

De sista nio månaderna under 2017 genomförde den amerikanska militären 34 flygattacker i Somalia – vilket är fler än de sammanlagda antalet flygattacker som genomfördes under åren mellan 2012 och 2016. Antalet attacker ökade igen under 2018 då 47 flygattacker genomfördes, och under de första två månaderna 2019 har det redan genomförts 24 stycken.

Enligt en pensionerad amerikansk general som Amnesty pratat med gjorde presidentordern det lättare för militären att inte behöva garantera att civila inte dödades. Oroande nog uttryckte generalen också att ordern även utvidgade vilka som kunde räknas som potentiella mål till att i stort sett inkludera varje vuxen man som bor i en by med kopplingar till Al-Shabaab eller som ses i närheten av kända krigare. Ett sådant brett mål utgör i sådanafall ett brott mot internationell humanitär rätt och leder till att civila dödas.

I samband med attacken i byn Farah Wayes hävdade till exempel AFRICOM att “alla individer som skadades eller dödades var medlemmar av, eller hade kopplingar till Al-Shabaab”, medan Amnesty dokumenterade att, utöver de som dog eller skadades med kopplingar till Al-Shabaab, så dödades två civila män och fem kvinnor och barn.

Sannolikt ett högre antal civila dödsfall
Amnesty har i rapporten kunnat avslöja att totalt har 14 civila dödats och åtta skadats under fem amerikanska flygattacker – attacker som kan ha varit brott mot internationell humanitär rätt och som kan utgöra krigsbrott. Rapporter om ytterligare civila dödsfall efter andra attacker kunde inte bekräftas i den utsträckning som krävdes för att de skulle kunna inkluderas i rapporten.

Det är känt att de amerikanska styrkorna har genomfört ytterligare 76 flygattacker i Somalia under perioden då Amnesty genomförde sin utredning, och 24 flygattacker under de två första månaderna av 2019, så det civila dödstalet är med stor sannolikhet mycket högre.

För de somalier som har drabbats har det bara funnits en minimal, om ens någon, chans att kunna utkräva rättvisa. Det är nästan omöjligt att rapportera om dödsfall eller skador, med tanke på platsen och de säkerhetsrisker som är förknippade med att göra det.

USA:s regering måste se till att det görs grundliga utredningar utifrån alla de trovärdiga uppgifter om civila dödsfall som finns, att de som som är ansvariga får stå till svars och att kompensation ges till alla överlevande och till de dödas anhöriga, säger Ella Knight, militär-, säkerhets- och polisutredare vid Amnesty International. Både USA:s och Somalias regeringar måste sätta stopp för den totala avsaknaden av transparens och göra mer för att det ska vara möjligt för de berörda samhällena att själva kunna rapportera om civila dödsfall – utan den möjligheten kommer avsaknaden av upprättelse att fortsätta.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in