Utbildning för APL-handledare bidrar till högre kvalitet på yrkesprogrammen

By on 20 april, 2024
Bild: Örebro kommun

Handledare från arbetsplatser som tar emot elever från kommunens yrkesprogram går nu en utbildning, för att lära sig mer om hur de på bästa sätt kan handleda elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL).

Utbildningen, som äger rum på Tullängsgymnasiet, ska ge APL-handledarna en större förståelse för hur elevens APL fungerar, och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Att utbilda APL-handledarna är en del i att kvalitetssäkra kommunens yrkesprogram.

– Yrkesprogram leder till arbete, arbetsmarknaden ropar efter kompetens från dessa program. Därför ser vi också till att kvalitetssäkra och prioritera dessa program genom att öka samverkan mellan skola och APL-handledarna, säger Christopher Hedbom Rydaeus (M), ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Yrkesprogram förbereder elever för ett yrke

Ett yrkesprogram är ett program som leder elever till ett yrke. Programmet ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det ska leda till att elever blir förberedda för sitt yrke och anställningsbara direkt efter gymnasieexamen.

– Vi på Tullängsgymnasiet är glada över att kunna erbjuda våra APL-platser en handledarutbildning efter önskemål från våra branscher och samarbetspartners. Vi utgår från Skolverkets handledarutbildning och kompletterar den med inslag från våra egna yrkesprogram och yrkeslärare. Det är viktigt att kunna samarbeta med branschen som får insyn i vår utbildning och vi som skola kan säkerställa att våra APL-platser har utbildade handledare, något som är viktigt i vårt kvalitetsarbete, säger Carolina Gustander, rektor Tullängsgymnasiet.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login