Var tionde personbil har fel på bromsarna

By on 18 januari, 2023
Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar.
Foto: Bilprovningen

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Var tredje hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll, varav det vanligast förekommande var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.

Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 tyder på fortsatt allvarliga brister i den svenska personbilsparken. Detta är oroväckande inte minst under rådande försvårande omständigheter på vägarna med mörker och snabba väderombyten.

Brister hos var tredje personbil

Av de drygt en miljon personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade var tredje personbil (33,3 procent) brister. Högsta andelen hade Värmlands län med 39,7 procent och lägsta andelen Västmanlands län med 28,8 procent.

De vanligaste bristerna var i kommunikationssystemet, såsom strålkastare och ljus. Var fjärde personbil (25,3 procent) omfattades av detta.

– Ta för vana att gå ett varv runt bilen och se till att alla lampor verkligen lyser. Sätt på varningsblinkers och kom även ihåg att kolla att skyltlykta och positionsljus (parkeringsljus) fram, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Var femte personbil hade allvarliga brister

Var femte personbil (21,6 procent) hade fel som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Var tionde personbil (11,7 procent) fick anmärkningar mot komponenter i bromssystemet vilket var den vanligaste orsaken till krav på efterkontroll. Ojämn bromsverkan, brister i hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar är vanliga fel.

Bilprovningens tips för att förebygga fel på bromsar

Här är några bra tips för att själv underhålla bilens bromsar och förebygga vanliga fel.

  1. Gör lite kraftigare inbromsningar ibland. Det motionerar bromsarna rejält vilket är bra för bromsbelägg och bromsskivor
  2. Använd parkeringsbromsen regelbundet.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 visar att andelen som fick anmärkningar sjönk med 0,1 procentenheter från 33,4 till 33,3 procent men att andelen som hade fel med krav på efterkontroll steg med 0,5 procentenheter, från 21,1 till 21,6 procent.

Besiktningsintervall för personbilar

Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

Utfall kontrollbesiktning personbil Örebro län – 2022

  • Andel underkända totalt – 32,2%
  • Andel underkända utan krav på efterkontroll – 10,2%
  • Andel underkända med krav på efterkontroll – 21,8%
  • Andel körförbud – 0,1%

Utfall kontrollbesiktning personbil Örebro län – 2021

  • Andel underkända totalt – 31,1%
  • Andel underkända utan krav på efterkontroll – 10,7%
  • Andel underkända med krav på efterkontroll – 20,3%
  • Andel körförbud – 0,1%

Sverige
Örebronyheter

Källa Bilprovningen

You must be logged in to post a comment Login