Varannan fuskar med flytvästen på sjön

By on 28 juni, 2023
Bland män i åldern 18-34 år är det vanligt att inte använda flytväst.
Arkivbild

Flytväst kan vara det som avgör om man överlever en nödsituation på vattnet, ändå är det bara hälften av de som åker båt som alltid har flytväst på sig. Det här visar en undersökning från Sifo gjord på uppdrag av försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

– Tyvärr är det många som nonchalerar riskerna och tycker att flytväst är onödigt, säger Mia Winberg, på Dina Försäkringar.

Varje år förlorar cirka 30 människor sina liv efter att ha fallit överbord och drunknat från fritidsbåtar. Enligt en studie av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet skulle nästan hälften av dessa tragiska drunkningsolyckor ha kunnat undvikas om de drabbade hade använt flytväst.

Men trots de tydliga riskerna är följsamheten att använda flytväst låg. I Dina Försäkringars undersökning är det bara 57 procent som uppger att de har som vana att alltid använda flytväst. 13 procent, alltså ungefär en av åtta personer, struntar helt i detta när de ska ut på sjön. Ytterligare 30 procent har svarat att de visserligen brukar använda flytväst, men erkänner att de ibland fuskar.

– Resultaten är nedslående och en påminnelse om behovet av att öka medvetenheten om flytvästens betydelse. Förutom simkunnighet är flytväst en viktig livförsäkring när du är på sjön, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Män sämre på att ha flytväst

Enligt Svenska Livräddningssällskapet är 80-85 procent av de som omkommer i drunkningsolyckor män. Denna överrepresentation återspeglas också i den bristande flytvästanvändningen. 53 procent av männen uppger att de alltid bär flytväst, jämfört med 62 procent av kvinnorna. Sämst på att använda flytväst är män i åldern 18-34 år, bara 48 procent.

– Män bär inte flytväst i samma utsträckning som kvinnor och det är ett viktigt skäl till att de är överrepresenterade i drunkningsstatistiken. De har ett högre riskbeteende, säger Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Skillnader i landet

I undersökningen framkom även geografiska skillnader, som dessutom var oväntat stora. Hallänningar utmärker sig som bäst på att använda flytväst (71 %), medan värmlänningar är sämst (37 %). Stora brister i användningen av flytvästar uppvisas även i Jönköpings län (46 %), Kronobergs län (43 %) och Dalarnas län (42 %).

– Det är svårt att med säkerhet säga varför vi ser de här skillnaderna, men en möjlig förklaring är att det i regioner med en stark båtkultur finns en större medvetenhet om sjösäkerhet, säger Mia Winberg.

….

Fråga som ställdes: Använder du alltid flytväst när du åker båt på sjön?

  Totalt Män Kvinnor 18-34 år 35-55 år 56-79 år
Ja, alltid 57 % 53 % 62 % 50 % 59 % 63 %
Oftast, jag fuskar ibland 30 % 32 % 27 % 35 % 28 % 27 %
Nej 13 % 14 % 11 % 15 % 13 % 11 %

Här är man duktigast på att använda flytväst

1. Hallands län, 71 %
2. Kalmar län, 67 %
3. Blekinge län, 66 %
3. Västernorrlands län, 66 %
3. Örebro län, 66 %
6. Gotlands län, 64 %
7. Västra Götalands län, 63 %
8. Skåne län, 62 %
9. Uppsala län, 60 %
10. Norrbottens län, 58 %
11. Stockholms län, 56 %
11. Västmanlands län, 56 %
13. Västerbottens län, 55 %
13. Östergötlands län, 55 %
15. Södermanlands län, 54 %
16. Gävleborgs län, 52 %
17. Jämtlands län, 50 %
18. Jönköpings län, 46 %
19. Kronobergs län, 43 %
20. Dalarnas län, 42 %
21. Värmlands län, 37 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Dina Försäkringar
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 13–21 februari 2023. Totalt intervjuades 3051 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login