Världen – Framgångsrikt tillslag i stor internationell momskarusellhärva

By on 21 oktober, 2016

Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag idag. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för att ha lurat EU på moms till ett sammanlagt belopp på cirka 3 miljarder kronor.

Omkring 200 poliser i Europa deltog i dagens tillslag. Europol tillhandahöll ett mobilt kontor vilket möjliggjorde informationsutbyte och analys i realtid av insamlad information från hela Europa.

I Sverige gjordes för knappt ett år sedan ett första tillslag vilket resulterade i flertalet husrannsakningar och förhör av flera personer. Omfattande utredningsmaterial erhölls vilket har bearbetats jämte material från övriga Europa, vilket fört utredningen framåt till dagens lyckade tillslag.

Det är glädjande och inspirerande att EU visar sig ha såväl starka som uthålliga muskler och därpå en högst fungerande hjärna till att hålla ihop en så påtagligt stor utredning som pågått under så lång tid och kontinuerligt framgångsrikt växt till tämligen omfattande proportioner.

Gruppen bakom den misstänkta brottsligheten har använt en sofistikerad infrastruktur med så kallade ”buffer-företag och missing traders” samt företag fungerande som alternativa betalningsplattformar i syfte att tvätta brottspengar och genomföra pengatransfereringar mellan EUs medlemsstater och tredje länder.

Idag gjordes en ytterligare husrannsakan samt vi lyckades gripa en person som Tyskland begärt överlämnad för att utredas i Tyskland anklagad för omfattande skattebrott rörande moms, säger kammaråklagare Carl Asterius som också är ansvarig för den svenska utredningen.

Siffror i korthet

• Antal gripanden: 18. Av dessa har 14 skett enligt europeisk arresteringsorder.
• Antal order om frysning av tillgångar: 3
• Antal husrannsakningar: 38
• Antal förhör med misstänkta och vittnen: 10
• Tillgångar tagna i beslag: Mer än 6,2 miljoner kronor, samt ett antal spärrade bankkonton i Schweiz.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login