Världen | Humanium: Världens mest värdefulla metall

By on 11 juli, 2016

“Handeldvapen är massförstörelsevapen, jag ger Humaniumprojektet mitt stöd då jag ser det som ett viktigt initiativ för en mer civiliserad värld.”
– Hans Blix, tidigare utrikesminister och ordförande för FNs inspektionskommission

Det finns flera hundra miljoner illegala vapen i världen. Vapen som dödar och skadar människor, försvårar brottsbekämpning och hämmar utveckling i redan utsatta och fattiga länder. Problemet är omfattande och globalt.

Nu lanserar IM, Individuell Människohjälp, Humanium: världens mest värdefulla metall. Humanium är ett helt nytt sätt att angripa problemet med illegala vapen. Genom att återanvända metallen från förstörda vapen och sedan tillhandahålla den som en värdefull råvara skapas medel, inte bara för att smälta ner fler vapen, utan också för att stötta drabbade individer och regioner.

IM har under många år jobbat i länder där problem relaterade till illegala vapen hindrar utvecklingen.

Vi ser hur våra insatser försvåras på grund av vapenrelaterat våld, ofta i områden där behovet av hjälp är som störst, säger Ann Svensén, generalsekreterare på IM.

Skyhöga kostnader
Kostnaden för det väpnade våldet är hög – i utvecklingsländer uppskattas den till två procent av BNP årligen. Det handlar om uteblivna investeringar, men också om direkta kostnader kopplade till förlorade liv och vård av överlevande.

Myndigheter världen över arbetar för att stoppa spridningen av illegala vapen, men varje år är det bara en mycket liten mängd handeldvapen som samlas in och förstörs. Offren får oftast lite eller ingen hjälp att rehabiliteras från sina skador.

Vårt arbete handlar bland annat om att stärka det lokala civilsamhällets arbete för utsatta grupper, som kvinnor och människor med funktionshinder, i områden där våld är vardag. Vi insåg att vi var tvungna att gå rakt på problemet med vapenrelaterat våld, men förstod också att vi behövde ett helt nytt sätt att angripa problemet, säger Ann Svensén.

Humanium skapar oändliga möjligheter
Humanium marknadsförs mot världsledande företag och varumärken med syftet att ge dem möjlighet att använda den återvunna metallen i sin kommersiella produktion. Metallens faktiska värde baseras på samhällskostnaden för vapenrelaterat våld. Den globala kostnaden för detta våld räknas uppgå till 400 miljarder dollar årligen, vilket gör Humanium till världens dyraste men samtidigt mest värdefulla metall. Varje förstört vapen är ett steg närmare en fredligare framtid.

Vändpunkten kom med idén att omvandla metallen från illegala vapen till en råvara, säger Peter Brune, projektansvarig på IM. – Vi insåg omedelbart att det här var ett innovativt sätt att ta sig an problemet; och vi såg genast potentialen i att attrahera världsledande företag och deras konsumenter.

I krigshärjade länder i södra Afrika och Centralamerika är det lokalt ganska vanligt att resterna från förstörda vapen används i konstprojekt och liknande. Skillnaden med Humanium är att det blir en råvara för kommersiellt bruk som kan användas i storskalig produktion, fortsätter Peter Brune.

Användningsområdet för Humanium är praktiskt taget oändligt, sammanfattar Ann Svensén. Vi för just nu en dialog med ett flertal varumärken, och märker ett tydligt intresse från fler.

Stöd till civilsamhället
IM arbetar i nära samarbete med lokala organisationer och myndigheter i drabbade regioner. Varje produkt som produceras med Humanium bidrar till att fler vapen samlas in, och genererar samtidigt stöd till organisationer i dessa regioner som arbetar för att stärka civilsamhället och värna mänskliga rättigheter.

En produkt som innehåller Humanium bidrar inte bara med ekonomisk hjälp, den sänder också ett starkt budskap i kampen mot våld och fattigdom och för skapandet av en bättre, rättvisare och fredligare värld.

Humanium i korthet
Humanium produceras av återvunnen metall från insamlade illegala vapen. Produktionen sker i samarbete med lokala organisationer och vapenförstörelseprogram i en rad länder. Överskottet från försäljningen går till IMs utvecklingsarbete i våldsdrabbade länder.

Värdet på Humanium baseras på den kostnad det vapenrelaterade våldet för med sig i många utvecklingsländer.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login