Världen – Sverige i topp för flickor

By on 12 oktober, 2016
"La Maison Rose" i Senegal - ett skyddat boende för kvinnor och flickor, och som drivs med stöd av Rädda Barnen. Foto: Guilhem Alandry

Barnäktenskap är fortfarande ett av de största hindren för flickors utveckling världen runt. Det framgår när Rädda Barnen undersökt i vilka länder det är bäst att vara flicka. Sverige toppar listan före Finland och Norge, medan Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken placerar sig i botten. Var sjunde sekund gifts en flicka bort runtom i världen.

 – I länderna i botten på listan börjar den onda cirkeln för flickorna ofta med barnäktenskap, vilket leder till fler graviditeter i unga år, och färre flickor som kan gå färdigt skolan. Det ökar också risken för att utsättas för våld i hemmet, och att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I många länder tvingas flickor i tioårsåldern att gifta sig, ofta med män betydligt äldre än de själva. I FN:s Globala mål anges att barnäktenskap inte ska förekomma år 2030, men om dagens trend fortsätter kommer det att finnas 950 miljoner flickor som gift sig före 18-års dagen, mot 700 miljoner idag.

I Rädda Barnens ”Girls’ Opportunity Index” har fem indikatorer vägts in: barnäktenskap, andel flickor som blir gravida, andel flickor som går färdigt skolan, mödradödlighet, och andel kvinnliga ledamöter i landets parlament.

  – Det finns mycket som är självklarheter för oss i Sverige när det gäller flickors uppväxt så ur det perspektivet är det inte så konstigt att Sverige toppar listan. Men vi har också en chans att genom vår biståndspolitik påverka situationen i andra länder. Det är otroligt viktigt att vi ger flickor möjlighet att få leva ett tryggt liv och utvecklas på det sätt de har rätt till, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen bedriver verksamheter runt om i världen som stödjer flickor i utsatthet, de tre huvudsakliga hinder som Rädda Barnen ser för flickors utveckling är:

 • Barnäktenskap
 • Brist på tillgänglig hälso- och sjukvård samt utbildning
 • Svårigheter att göra sin röst hörd både i privata och offentliga sammanhang.
Länderna i topp i “Girls´Opportunity Index”

 • 1.Sverige
 • 2.Finland
 • 3.Norge
 • 4.Nederländerna
 • 5.Belgien
Länderna i botten i ”Girls´ Opportunity Index”

 • 140. Somalia
 • 141. Mali
 • 142. Centralafrikanska republiken
 • 143. Tchad
 • 144. Niger

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login