Världen | Vi gläds åt att regeringen ändrar sig och fullföljer sina biståndsåtaganden

By on 5 september, 2016

RFSU välkomnar att svenska regeringen och Vänsterpartiet är överens om att minska avräkningarna från biståndet, satsa ytterligare medel på bistånd inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och att återföra 300 miljoner kronor till Globala Fonden.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu ändrar sitt tidigare beslut och att Sverige fortsätter att bidra till bekämpandet av några av världens svåraste hälsohot och ge människor möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och övergrepp, säger Maria Andersson, generalsekreterare i RFSU.

I början av året aviserade regeringen att de skulle öka avräkningarna från biståndet med drygt 6 miljarder kronor och bl a ta 300 miljoner kronor av det utlovade biståndet till Globala Fonden för att använda som en del för att finansiera flyktingmottagandet i Sverige. När man nu bestämt sig, i samarbete med Vänsterpartiet, för att minska avräkningarna för biståndet och återföra pengarna till Globala Fonden så gläder det många svenska och internationella organisationer och däribland RFSU.

Det är bra att regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, minskar avräkningarna från biståndet, säger Maria Andersson. Och återbetalningen av stödet till Globala Fonden är en positiv indikation inför givarkonferensen i september då Sverige ska göra nya ekonomiska åtaganden till organisationen.

Biståndsminister Isabella Lövin aviserade också att ytterligare 400 miljoner kronor ska satsas på bistånd inom SRHR, jämställdhet och klimat samt att tidigare neddragningar återställs.

– Det är positivt med fler satsningar, fortsätter Maria Andersson. Vi framhåller alltid att Sverige spelar en oerhört viktig roll för att säkerställa aborträttigheter, sexuella rättigheter och ungas rätt till sexualupplysning internationellt eftersom det är ett kontroversiellt ämne i många andra länder. Genom att återställa de tidigare neddragningarna får Sida också en möjlighet att återgå till tidigare nivåer för världens största SRHR-organisation, IPPF.

Sverige behöver nu återupprätta förtroendet som en stabil biståndsgivare som går i bräschen för människors rättigheter.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login