Vattenbrist orsakat av klimatförändringar hotar miljarder människor

Av på 8 december, 2018
Kvinnor från Khulna i Bangladesh går för att hämta vatten. Foto: WaterAid / HSBC / Abir Abdullah

Klimatförändringar är vattenförändringar, och varje dag ökar nu antalet människor som lever i områden som upplever vattenbrist med 110 000. Behovet av insatser för att hjälpa människor och länder att ställa om till ett förändrat klimat är därför akut, men trots det går idag bara 6 procent av klimatfinansieringen till anpassningsåtgärder. Det riskerar livet och hälsan för miljarder människor varnar organisationen WaterAid.

UN Water har uppskattat att år 2016 levde 3,6 miljarder människor i områden där det råder vattenbrist, en siffra som förväntas öka till omkring fem miljarder år 2050. Det innebär en ökning på 110 000 människor om dagen. Som en konsekvens riskerar miljarder människor att behöva dricka smutsigt vatten, eller tvingas på flykt av den förvärrade vattenbristen.

Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, samma människor som har bidragit minst till de klimatförändringar som förvärrar situationen. Under klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade världens rika länder att bidra med 100 miljarder dollar om året för att hjälpa fattiga länder hantera klimatförändringarna. Det är ett löfte som de inte har hållit.

Ännu värre ser det ut med satsningar på klimatanpassning. För trots att det i klimatavtalet från Paris, som skrevs under 2015, tydliggjordes att hälften av klimatsatsningarna ska gå till klimatanpassning, går bara ungefär 6 procent till det idag. De rika ländernas brutna löften får fruktansvärda konsekvenser för människor i världens fattigaste samhällen.

Oförutsägbart väder, längre torrperioder, värre översvämningar och stigande havsnivåer är alla effekter av klimatförändringarna. Dessa förändringar drabbar världens fattigaste människor värst, och särskilt utsatta är de människor som redan idag lever utan säker tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Som ett resultat av klimatförändringarna ökar därför risken för sjukdomar, undernäring och ekonomiskt utsatthet.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Tiden för när vi ”bara” kunde prata om att mildra klimatförändringarna är över. Klimatförändringarna är redan här, och även om utsläppen gick ner till noll imorgon skulle människor fortfarande lida av temperaturhöjningen och dess effekter på vattentillgång. Därför måste mer satsas på att hjälpa människor och länder att anpassa sig och skapa motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Klimatförändringarna tar sig framförallt uttryck genom vattenförändringar. Det handlar om för lite vatten ibland, för mycket vatten ibland, och för smutsigt vatten alltid. Tillgång till rent vatten är helt avgörande för att människor, samhällen och länder ska kunna överleva klimatförändringarnas effekter och därför är det väldigt allvarligt att så lite satsas på klimatanpassning, och att världen rikaste länder, som bidragit mest till klimatförändringarna, sviker sina löften, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Klimatmötet i Katowice
Nu i december träffas världens ledare i Katowice, Polen, för att diskutera klimatförändringarna, och hur de ska gå vidare för att uppfylla de löften som gavs i Paris för tre år sedan. WaterAid är på plats under mötet och uppmanar till att:

  • Länder, biståndsgivare och företag måste erkänna vatten, sanitet och hygien som avgörande för klimatanpassning, och satsa på detta som specifika klimatanpassningsåtgärder utöver det ordinarie biståndet.
  • Världens rikaste länder måste leva upp till löftena från Parisavtalet om att hälften av all klimatfinansiering ska gå till klimatanpassning.
  • Fler länder måste ta fram och genomföra planer för klimatanpassning, där vatten, sanitet och hygien finns med som grundläggande förutsättningar.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in