Vill se en särskild tribunal för att bestraffa ryska brott

By on 20 januari, 2023
Arkivbild

I en resolution som antogs på torsdagen kräver ledamöterna i Europaparlamentet att den ryska politiska och militära ledningen ska ställas till svars för aggressionsbrottet mot Ukraina.

Parlamentet framhåller att de grymheter som ryska styrkor begått i Butja, Irpin och många andra ukrainska städer avslöjar brutaliteten i kriget och understryker vikten av samordnade internationella insatser för att ställa de ansvariga inför rätta enligt internationell rätt. Ledamöterna uppmanar EU att i nära samarbete med Ukraina och det internationella samfundet verka för att en särskild internationell tribunal inrättas för att åtala Rysslands politiska och militära ledning och dess allierade.

Enligt resolutionen skulle en sådan tribunal fylla ett vakuum i det internationella straffrättsliga systemet och komplettera Internationella brottmålsdomstolens utredningsinsatser, eftersom den för närvarande inte kan utreda aggressionsbrottet när det gäller Ukraina.

Den politiska och militära ledningen i Ryssland och Belarus måste ställas till svars

Samtidigt som ledamöterna konstaterar att den exakta utformningen och sammansättningen av den särskilda tribunalen ännu inte har fastställts, betonar de att den måste ha behörighet att utreda inte bara Vladimir Putin och Rysslands politiska och militära ledning, utan även Aljaksandr Lukasjenka och hans närmaste krets i Belarus.

De betonar också att EU:s förberedande arbete med den särskilda tribunalen bör påbörjas utan dröjsmål och inriktas på att fastställa arrangemangen för domstolen i samarbete med Ukraina. Ukrainska och internationella myndigheter måste få stöd för att säkra bevis som kan användas i framtiden.

Parlamentet är övertygat om att inrättandet av en särskild tribunal skulle sända en mycket tydlig signal till både det ryska samhället och det internationella samfundet om att president Putin och den ryska ledningen i stort kan dömas för aggressionsbrottet i Ukraina. Ledamöterna påpekar att det inte längre är möjligt för Ryssland under Vladimir Putins ledning att återgå till ”business as usual” med väst.

Resolutionen antogs med 472 röster för, 19 röster emot och 33 nedlagda röster.

Världen | EU
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

You must be logged in to post a comment Login