Vinnare Generationsboende i Almby kyrkpark i Örebro

By on 20 december, 2023
Bild: Örebro kommun

Vinnaren av Örebro kommuns byggnadspris 2023 är generationsboende i Almby kyrkpark, priset delades ut av Bygg- och miljönämnden på plats vid boendet i Kyrkparken vid en ceremoni tidigare idag.

Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på hur arkitektur kan bidra till staden som helhet, utgöra en attraktiv och väl fungerande miljö för användaren och inspirera beställare och arkitekter i framtida projekt.

Projekt som kunde nomineras till byggnadspriset skulle vara slutförda under det senaste året, priset delades ut av Bygg- och miljönämnden i Örebro kommun.

Motivering

”I Almby kyrkpark har Svenska kyrkans bostäder i Örebro uppfört ett generationsboende med 38 senior- och studentbostäder. Projektet rymmer också det gemensamma ”vardagsrummet”, växthus, övernattningsrum och generösa möjligheter för umgänge och odling utomhus.

Projektet visar på ett skickligt och ödmjukt sätt att bebygga platsen. De nya byggnaderna är sammanbyggda med församlingshemmet från 1958 och ramar in en gårdsmiljö som har potential att bli en avskild grön oas för de boende. Träfasaderna ger en varm känsla mot gården och takens form har hämtat inspiration från de befintliga husen.

Byggherren och arkitekten har med ett intressant och nytänkande grepp tillfört ett attraktivt boendealternativ till Örebro. Projektet är ett utmärkt exempel på hur arkitektur kan användas för att skapa en god livsmiljö för människor i olika skeden i livet och med många möjligheter för umgänge över generationsgränser.”

Generationsboendet i Almby kyrkpark är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2023!

Från vänster: Timmy Leijen och David Lennermark Svenska kyrkan, Stina Carlsson Kungsladan landskapsarkitekt, Markus Grieser AART arkitekter, Patrik Jämtvall 2.e vice ordförande, Anna Hedström 1.e vice ordförande och Anders Olsson bygg- och miljönämndens ordförande.
Foto: Fredrik Kellen, Örebrokompaniet

Fakta

De tre nya husen är byggda i tre våningar. Längst upp finns 16 lägenheter avsedda för studerande och på de nedre våningsplanen finns 22 lägenheter avsedda för 55+.

I en byggnadsdel som är sammanbyggd med församlingshuset från 1958 och de nya bostäderna finns ”vardagsrummet”.

Vardagsrummet är en gemensamhetslokal med plats för 50 sittande, ett mindre kaffekök och plats för lunch och föreläsningar, eller för att läsa tidningen, ta en kopp kaffe, eller studera.

Under byggprocessen har det varit ett tydligt fokus på byggmaterialbedömning, ljudmiljö, dagsljus, radon och hållbarhetstänk, som solceller, miljöbetong och sedumtak. Byggnadernas totala bruttoarea är 2518 kvm.

Uppgifter om projektet
Adress: Almby kyrkby, Organistvägen 3–7, Örebro.
Beställare: Svenska kyrkans bostäder i Örebro.
Arkitekt: AART.
Totalentreprenör: OBK Sverige.

Nöje | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login