Vintern ger Linde energi möjlighet att gräva ner kablar

Av på 17 februari, 2021

Linde energi inleder nu nästa etapp med att väder- och framtidssäkra elnätet kring Österhammar, strax öster om Blixterboda. Denna gång ersätts fyra kilometer luftledning med jordkabel mellan Österhammar och Sköldberga. Ett projekt som gynnas av tjälen, då arbetet bland annat utförs i Natura 2000-området Österhammarssjön med sitt rika fågelliv.

Den aktuella sträckan mellan Österhammar och Sköldberga har historiskt varit drabbad av många driftstörningar.

– Luftledningen i området är från tidigt 80-tal och består av oisolerad ledningslina. Österhammarssjöns rika fågelliv resulterar i att många fåglar flyger in i ledningarna, med strömavbrott som följd. Det råder vi bukt på genom att gräva ner kabel istället, säger Ola Andersson, chef Anläggning på Linde energi.

Vid varje strömavbrott drabbas över 400 kunder, som nu kan se fram emot ett mer stabilt och hållbart elnät med färre avbrott som följd.

Österhammarssjön är utpekad som riksintresse i Miljöbalken och utgör ett Natura 2000-område. Dessutom är Österhammarssjöns utlopp utpekat som särskilt värdefullt för kulturmiljövården. Området kring sjön lockar varje vår och höst ett rikt fågelliv.

Enligt beslut från Länsstyrelsen får Linde energi inte arbeta inom Natura 2000-området mellan 1 april och 30 september. Alla vilda fåglar i Sverige är nämligen fridlysta enligt artskyddsförordningen och får inte störas, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder.

– Vi har full respekt för naturen och de värden som Österhammarssjön står för. Länsstyrelsen är också mycket tydliga med förutsättningarna för att arbeta i ett Natura 2000-område. Tjälen ger oss förutsättningar att genomföra arbetet utan påverkan på marken, i form av exempelvis körskador, meddelar Joakim Johansson, chef Affärsområde El på Linde energi.

– Hinner vi inte klart under vintern fortsätter projektet senare i år, avslutar Joakim Johansson.

Under förra året ersattes flera kilometer luftledning med jordkabel mellan Österhammar och Åbyhammar.

Projektet i siffror

  • 1 ny seriesatellitstation
  • 3,6 km ny högspänningskabel
  • 3,3 km högspänningsledning raseras
  • Total kostnad: drygt 1,5 miljoner

Länet
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in