Workshop startskott för AM-samarbeten: ”Ledde till konkreta projektidéer”

By on 19 oktober, 2019

Målet med projektet Aces, som Alfred Nobel Science Park driver, är att samla innovationskraften kring 3D-printing i Östra Mellansverige och på så vis få utvecklingen att ta ytterligare fart.

Aces, Additive Coordination in East Central Sweden, startade i början av året och finansieras av Region Örebro län och Tillväxtverket.

Torsdagen 10 oktober anordnade Aces en internationell workshop på Invest Stockholm. 43 deltagare från både Sverige och länder som Tyskland, Storbritannien, Norge och Tjeckien var med och på talarlistan fanns bland annat Michael Stec från Volvo, Pia Lindström från IMA, Dante Pocci från italienska Rina och Andrew Triantaphyllou ifrån MTC i Storbritannien.

En av deltagarna var professor Mohamed Eldessouki från Liberec University i Tjeckien.

– Ämnet för workshopen är väldigt relevant för de aktiviteter vi genomför i vår region. Vi driver projektet Alliance for Additive Manufacturing in Central Europe, vilket syftar till att skapa mer samverkan mellan olika aktörer inom AM-tillverkning, säger han och fortsätter: – Det var ett bra tillfälle att knyta våra aktiviteter till liknande initiativ i andra länder och regioner i Europa. Det är viktigt för oss att utvidga vårt samarbetsnätverk även utanför vår Centraleuropeiska region. Den här typen av events är viktiga eftersom de hjälper till att samla intressenter inom AM-tillverkning som bidrar med olika perspektiv, både industriella, forskningsmässiga och beslutsfattande.

Mikael Melitshenko, projekt- och affärsutvecklare inom Alfred Nobel Science Parks profilområde Avancerad tillverkning, var nöjd med workshopen.

– Den tekniska utvecklingen går framåt, både inom mycket specifika områden likväl som på ett övergripande plan. Fler och fler företag, både stora och små, är intresserade av tekniken och hur just de kan använda den. Men inte alla har ännu sett den stora nyttan, säger han och lägger till: – Inom branschen finns fortfarande en stark vi-känsla och en öppenhet för samarbete inom olika områden och projekt. Detta gäller inte minst de stora universiteten och forskningsinstituten – som till exempel Uppsala, MTC och Fraunhofer.

Aces anordnade en internationell workshop om additiv tillverkning i Stockholm.

Mikael Melitshenko och Aces kommer nu att arbeta vidare med att förvalta de idéer som workshopen mynnade ut i.

Workshopen ledde till ett antal konkreta projektidéer, vilka skulle kunna passa i en specifik utlysning inom Horizon 2020 som finns ute just nu, säger Mikael Melitshenko.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Alfred Nobel Science Park

You must be logged in to post a comment Login