Allt fler kommuner blir vita fläckar på nyhetskartan

Av på 10 december, 2019

Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 35 stycken – de kan ses som vita fläckar på nyhetskartan. Och kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats under året. Det visar Mediestudiers årsbok för 2019 som presenteras på onsdag 11 december.

Mediestudiers årsbok ger varje år en bild av tillståndet för den svenska journalistiken. Genom några årligen återkommande studier och några särskilda för respektive år försöker Institutet för mediestudier svara på hur bra journalistiken lever upp till sin grundläggande samhällsuppgift. I årsboken är fokus på lokaljournalistik och kommunbevakning. 

”Vår bedömning är att detta är den av branschens ekonomiska svårigheter mest utsatta delen av journalistikens kärnuppgift i samhället”, enligt Mediestudiers årsbok.

Lindesbergs kommun har tre nyhetskanaler med redaktioner i kommunen, enligt Institutet för Mediestudier

Medielandskapet i Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun skriver i sin verksamhetsplan om det förändrade medielandskapet: ”I takt med teknik- och generationsväxling hämtar allt fler information och nyheter på nya sätt, inte minst via sociala medier. Många lokala nyhetsredaktioner har tvingats lägga ner och allt fler kommuner riskerar att hamna i medieskugga. Befolkningen får inga lokala nyheter alls med undantag från enstaka negativa händelser. De positiva händelserna riskerar att försvinna”  (Mål och budget 2020 och VP 2021-2022).

Enligt Institutet för Mediestudier finns tre nyhetskanaler med redaktioner i Lindesbergs kommun – Nerikes Allehanda, Lindenytt och fellingsbro.se. Nyhetskanalen LindeKultur saknas – trots att det är en lokal webbpublikation med egen redaktion i Lindesberg som uppfyller Institutet för Mediestudiers kriterier när det gäller lokal närvaro och bevakning. LindeKultur bidrar samtidigt till det som Lindesbergs kommun ser som risken i det nya medielandskapet – att de positiva händelserna riskerar att försvinna.

Tillståndet för journalistiken 2017/2018

Mediestudiers årsbok sammanfattar tillståndet för journalistiken 2018 – med fokus på den lokala rapporteringen:

  • Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 35 stycken – de kan ses som vita fläckar på nyhetskartan.
  • Det är stor skillnad på hur ofta medier bevakar kommuner – dagspress gör det ofta, public service mer sällan. I storstadsområden bevakar gratistidningarna oftast.
  • Kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats mest under året.
  • Raset för annonsintäkter fortsätter – fyra av tio reklamkronor har försvunnit från journalistiken sedan 2008. En halv miljard på bara ett år.

Kolla läget i din kommun: www.kommundatabas.mediestudier.se »

Länet 
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in