Jonas Åkerman nytt kommunalråd i Nora

Av på 20 december, 2017
Jonas Åkerman (s), nytt kommunalråd i Nora kommun.

Jonas Åkerman (s) är nytt kommunalråd i Nora kommun och ersätter Margaretha Eriksson, han är ny ordförande i socialutskottet, ordförande i individnämnden och ledamot av ledningsutskottet.

Med uppdraget som ordförande i socialutskottet följer också ordförandeskap i kommunala pensionärsrådet samt handikapprådet. Jonas Åkerman blir också ny ledamot i regionens samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård samt i samordningsförbundet för norra länsdelen, SOFINT.

– Tidigt i livet insåg jag att jag brann för sociala frågor. Det känns stimulerande att nu få arbeta med frågorna i en ny roll. Samhället innehåller alltfler äldre och vi behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och utveckling av vården för att möta framtida behov, säger Jonas Åkerman. Min hjärtefråga är delaktighet. Den som behöver vård och omsorg ska, tillsammans med sina anhöriga, känna sig delaktig, lyssnad på och trygg i en tid i livet när förändringar sker.

Jonas Åkerman är 32 år, utbildad barnmorska och har arbetat vid ungdomsmottagningarna i Örebro län, på akutmottagning som sjuksköterska och innan dess i äldrevården. Efter en tid som anställd i Vårdförbundets lokalavdelning har han under 2017 arbetat som politisk sekreterare vid region Örebro län. Jonas Åkerman har också erfarenhet från socialnämnd och tillståndsutskottet i Örebro kommun.
Sedan en kort tid tillbaka bor han med familj i Nora.


Som ny vice ordförande för kommunstyrelsen har Ulla Bergström (s) valts. Sedan tidigare är Ulla Bergström ledamot av kommunstyrelsen, ordförande i barn- och ungdomsutskottet samt ledamot av ledningsutskottet.

Som ny vice ordförande respektive ledamot  i beredningen för välfärd har kommunfullmäktige valt Camilla Sörman (s) respektive Anna Karlsson (s).

Ny ledamot i socialutskottet är Ursula Steffensen (s) med ersättare Bror-Erik Israelsson (s).

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in