Kommer vi få se ovanliga arter i Sveriges största fågelräkning

Av på 1 februari, 2020
Sidensvans på besök. Foto: Niklas Aronsson

31 Januari 2020 startade den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Då uppmanas svenska folket att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar.

Det är BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening som uppmanar alla som matar fåglar att försöka räkna de fåglar som besöker matningarna. Resultatet rapporteras till https://vinterfaglar.se, men det går också fint att rapportera via en app som är gratis och som kan laddas ner från AppStore respektive Google Play. De som inte har tillgång till dator eller smartphone rapporterar via post. Rapporteringsformulären på internet och i appen öppnas först fredag morgon.

När räkningen kommit igång är det enkelt att följa rapporteringen, såväl i landet i stort som på läns- eller kommunnivå. Statistiken hittas här: https://vinterfaglar.se/stats

Under söndag kväll, 2 februari, återkommer vi med ett första preliminärt resultat från årets räkning. Mera detaljerade rapporter, på läns- eller kommunnivå, presenteras under nästa vecka.

På följande länk finns fria pressbilder på aktuella fåglar att hämta: https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/fria-bilder-for-vik/

Särskilt i södra Sverige kan årets räkning bli en utmaning. Förutom att det är ovanligt milt, och snö- och frostfritt, är födoutbudet i naturen ovanligt rikt. För många buskar, träd och örter innebar 2019 en ovanligt rik frösättning. Det kan i sin tur åtminstone delvis förklaras med den extremt torra sommaren 2018. Detta innebär att det finns ovanligt gott om och lättillgänglig mat ute i naturen, vilket innebär att fåglarna inte söker sig in till fågelmatningarna i samma utsträckning som under kallare vintrar. Många människor oroas av detta, och tror att fåglarna försvunnit, men det är alltså ingen fara å färde, snarare tvärtom. Det kan t.o.m. vara så att man får se en för årstiden lite ovanlig gäst vid fågelmatningen.

För oss som arbetar med denna räkning innebär väderläget en extra utmaning. Vi vet sedan tidigare år att benägenheten att rapportera står i proportion till hur många fåglar man har. Nu gäller det alltså att bryta detta mönster och få folk att rapportera in till oss även om inte har så många fåglar på besök. Det är först då får vi en bra mätare på hur en extremt mild vinter påverkar våra vinterfåglar.

Regionalt
Örebronyheter

Källa BirdLife Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in