Kroppens mest inspirerande organ lungorna uppmärksammas inför Tobaksfria dagen

Av på 27 maj, 2019
Arkivbild

Den 31 maj är det WHO´s World No Tobacco Day. Inom Region Örebro län uppmärksammar vi vårt tobakspreventiva lite extra under hela veckan. Den 28 maj finns vi i gallerian Krämaren i Örebro för information och stöd och hjälp för att sluta röka. Även hos Folktandvården och på vårdcentralerna kommer patienter under veckan att uppmärksammas på sina rökvanor och få lite extra råd.

Årets tema för Tobaksfria dagen är tobak och lunghälsa och syftar bland annat till att öka medvetenheten om de negativa effekter som tobak och passiv rökning har på människors lunghälsa.

Lungorna gör att vi kan röra oss, prata och sjunga
– Kroppens mest inspirerande (inspirera betyder att andas in) organ hedras den 31 maj på rökfrihetens dag. Våra lungor är fantastiska organ som förser oss med syrgas, vädrar ut koldioxid, gör att vi kan röra oss, prata, sjunga, säger överläkare Matz Larsson, hjärt-lung-fysiologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Nästan på dagen för fyrtio år sedan började jag min bana inom lungmedicin. Första timmen satt röntgenläkaren och pekade ut lungtumörer med sin brinnande cigarett! Rökfria dagen är utmärkt men varför inte 364 till.

Rökfria utemiljöer från 1 juli
Den 1 juli införs den nya lagen som gör vissa utemiljöer rökfria. Rökförbudet gäller bland annat uteserveringar samt entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Rökfria zoner runt sjukhus och vårdcentraler
Region Örebro län har redan infört rökfria zoner runt Universitetssjukhuset Örebro och fortsätter nu arbetet kring Lindesbergs och Karlskoga lasarett, samt kring vårdcentraler och Folktandvårdskliniker. På sikt ska det vara rökfritt område kring alla Region Örebro läns fastigheter.

Rökfria områden kan få fler att sluta röka
Rökfria områden införs för att skydda människors hälsa, säger Jesper Hellberg, tobaksavvänjare på tobakspreventiva enheten. Att utsättas för andras tobaksrök innebär samma typ av hälsorisker som vid egen rökning. Förhoppningsvis kan också rökfria områden bli en hjälp till att ta steget att sluta röka. Införandet av de rökfria zonerna kan för några vara den sista knuffen för att ta steget till att bli rökfri.

Program: Gallerian Krämaren, Örebro
Tisdag 28 maj, klockan 12-16
Personal från Tobakspreventiva enheten och tobaksavvänjare från vårdcentral finns på plats under dagen. Även politiker från Region Örebro kommer att finnas på plats.

Tobacco Endgame
Region Örebro län stödjer sedan 2015 Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som är ett opinionsbildningsprojekt som arbetar på olika sätt för att minska rökningen så att det inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in