ÖrebroBostäder årets brottsförebyggare 2019

Av på 8 oktober, 2019

ÖrebroBostäder har fått ta emot priset som ”Årets brottsförebyggare 2019” på Embrace-dagen. Priset tilldelas ÖrebroBostäder för deras systematiska trygghetsarbete som kan påvisa konkreta effekter.

På plats för att ta emot priset fanns företagets bokonsulenter Helena Albertsson och Pia Holm-Wahlström, som gör ett dedikerat jobb med detta.

Men alla medarbetare som är involverade i arbetet via Effektiv Samordning för Trygghet (EST)* kan ta åt sig av äran för priset! Bovärdar, fastighetsskötare och koordinatorer med flera är alla värda ett stort tack!

*Effektiv Samordning för Trygghet Syftet (EST) är en metod för att effektivisera det kunskapsbaserade situationella trygghetsskapande arbete i Örebro som polis, kommunen och andra aktörer utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas. 

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Mer specifikt är målet med metoden att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Arbetet inom Effektiv Samordning för Trygghet har varit aktivt varje vecka sedan våren 2014.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in