All posts tagged "Örebrobostäder"

 • ÖrebroBostäder en nationell förebild för ett fossilfritt Sverige

  Om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent skulle elpriserna i södra Sverige minska med 40 procent. Energieffektivisering är en kraftfull, men underprioriterad åtgärd med stor potential för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft. Det...

  • Posted februari 3, 2023
  • 0
 • Storsatsning på vindkraft

  Örebrobostäder, Stångåstaden och Tekniska Verken, som tillsammans äger bolaget Bixia Gryningsvind, investerar i ytterligare två vindkraftverk. Satsningen innebär en ökning av årsproduktion från cirka 41 Gwh per år till cirka 68 Gwh per ett normalår, vilket motsvarar...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • ÖBO vill höja sina hyror med 7,4 procent

  De centrala parterna nationellt (Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna) har under hösten tecknat en överenskommelse (Trepartsöverenskommelsen) om vad hyresförhandlingarna ska grunda sig på. Syftet med överenskommelsen är att parterna ska utgå från en gemensam grund att bygga...

  • Posted november 30, 2022
  • 0
 • Nya Varberga centrum – hjärtat på väster

  Det efterlängtade bygget av ett nytt centrum i Varberga är i gång. Med nya bostäder och lokaler samt ett större, ljusare torg skapas en levande och trygg mötesplats för boende och besökare. Den 8 september firades det...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Khashayar Farmanbar på besök hos ÖBO

  Energi- och digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar, på besök hos ÖrebroBostäder, torsdag den 25 augusti får ÖrebroBostäder (ÖBO) besök av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Ministern är intresserad av kvarteret Tamarinden, där ÖBO är en av initiativtagarna. Kvarteret...

  • Posted augusti 25, 2022
  • 0
 • Laddguldet 2021 till Örebrobostäder för arbete med laddinfrastruktur

  För femte året delas Laddguldet ut. I år belönas kommuner och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ, och som har den viktiga helhetssynen på elektrifieringen av fordonsflottan. Elva kommuner valdes utifrån vad som faktiskt genomförts i kommunen, och...

  • Posted december 4, 2021
  • 0
 • Summer Champs – det första mötet med arbetslivet

  I år får 120 ungdomar praktikplats som ett steg ut i arbetslivet genom Summer Champs 2021. Under nio veckor i sommar ges ungdomar mellan 16 och 18 år chans till sommarpraktik hos ÖrebroBostäder och Västerporten. Satsningen är...

  • Posted juni 16, 2021
  • 0
 • Örebro universitet, Örebro teater och ÖrebroBostäder i nytt samarbete

  Örebro universitet vill tillsammans med Örebro teater och ÖrebroBostäder skapa projekt som gör att teaterns utbud når fler och blir mer lättillgänglig. – En del i vårt erbjudande till våra hyresgäster är att möjliggöra ett kulturellt utbud,...

  • Posted juni 4, 2021
  • 0
 • Modexa vinner strategiskt avtal med ÖrebroBostäder

  Modexa har tecknat avtal med ÖrebroBostäder om stambyte och uppgradering av el i 150 lägenheter. Avtalet har ett ordervärde på ca 30 MSEK och visar vägen mot mer långsiktigt hållbara underhållsstrategier. Modexa har sedan länge ett samarbete...

  • Posted maj 26, 2021
  • 0
 • ÖBO får uppdrag att sälja fastigheter

  ÖrebroBostäder (ÖBO) har fått ett uppdrag av Örebro kommun att sälja fastigheter för att möjliggöra ett ökat underhåll, renoveringar och nybyggnation. Uppdraget är i linje med ett ansvarsfullt fastighetsägande. Vi ska förvalta vårt bestånd på ett klokt...

  • Posted december 17, 2020
  • 0