Alla inlägg taggade "Lindekultur"

 • ​Medborgarförslag – Gör om Ramshyttans skola till Lindesbergs museum

  ”Gör om före detta Ramshyttans skola – den numera nedlagda skolan i Ramsberg – till Lindesbergs museum”, skriver en medborgare i ett medborgarförslag till Lindesbergs kommun: ”Både stad och landsbygd behöver kultur i alla dess former –...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • ​Frövifors och Stadra får långsiktig regional finansiering

  Frövifors Pappersbruksmuseum och Stadra Teater är två av de fem verksamheter som bedöms vara så viktiga för länets kulturella infrastruktur att Region Örebro län tecknar samverkansavtal för långsiktig finansiering 2021-2023. Regionens kulturnämnd fattar beslut i frågan på...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • ​Mer statliga pengar till regional kultur och kultur för barn

  Regeringen presenterade på onsdagen sina budgetsatsningar på kulturen. Sammantaget tillförs kultursektorn 3,4 miljarder i extra insatser. Den regionala kulturen tillfördes tidigare i år 150 miljoner kronor och tillförs nu ytterligare 300 miljoner kronor för 2021. Därefter tillförs...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0
 • Så kan kulturen bidra till att öka jämlikheten i samhället

  ”Kulturpolitiken kan liksom utbildningspolitiken vara ett instrument för att öka jämlikheten i samhället”. Det skriver jämlikhetskommissionen i betänkandet ”En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46) som överlämnades till regeringen i augusti 2020. Kommissionen föreslår bland annat skärpta krav på uppsökande...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Så tycker L och KD om förslaget till Föreningarnas Hus i Lindesberg

  Nils Detlofsson (L) och Markus Lundin (KD) har nu svarat på frågan vad de tycker om medborgarförslaget till Föreningarnas hus i Lindesberg. Tidigare har Irja Gustafsson (S), Linda Svahn (S) och Mathz Eriksson (C) svarat på frågor...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0
 • ​Örebro län får 4,4 miljoner i extra regionalt krisstöd till kulturen

  Örebro län får 4.422.000 kronor av de totalt 150 miljoner kronor som Kulturrådet fått regeringens uppdrag att fördela extra till landets regioner. Regionerna får ett tillägg på 11 procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Syftet med stödet...

  • Skrivet augusti 26, 2020
  • 0
 • ​Frövifors Pappersbruksmuseum nomineras till Årets Arbetslivsmuseum 2021

  Frövifors Pappersbruksmuseum har ambitionen att bli ett ”Sveriges pappersmuseum” – och museet arbetar målmedvetet och långsiktigt för att bli ett sådant nationellt centrum där papprets historia och framtidsmöjligheter berättas och levandegörs. Därför nomineras Frövifors Pappersbruksmuseum i Lindesbergs...

  • Skrivet augusti 5, 2020
  • 0
 • Tillväxtutskottet med ansvar för kulturfrågor kan bli egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

  De politiska partierna i Lindesbergs kommun är eniga i sina remissvar: Tillväxtutskottet (med ansvar för bland annat kulturfrågor) bör bli en egen tillväxtnämnd från 2021. Men det råder delade meningar om hur många ledamöter nämnden ska ha...

  • Skrivet juli 26, 2020
  • 0
 • Så planeras för bostäder i och kring Kristinaskolan i Lindesberg

  ”Skolbyggnaden och gymnastikhuset har sådana kulturhistoriska värden att de bör skyddas”, enligt det reviderade förslaget till ny detaljplan för Kristinaskolan med omgivande fastigheter i centralorten Lindesberg. Förslaget är nu ute för granskning med möjlighet att lämna synpunkter...

  • Skrivet juli 14, 2020
  • 0
 • ”Demokratin 100 år” – en kraftsamling för att stärka demokratin

  Nästa år (2021) är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Detta kommer att uppmärksammas i en nationell kraftsamling. Bland annat inbjuds ideella föreningar att...

  • Skrivet juli 13, 2020
  • 0