Alla inlägg taggade "Operation"

 • Nu ställer vården nya krav: Undvik rökning och alkohol före och efter operation

  Både rökning och alkoholbruk bör undvikas i samband med planerade operationer. Nu ställer vården nya krav på patienter som ska opereras. Sedan 2014 finns en rutin om rökfrihet inför operation. Nu kompletteras den med alkoholfri operation. –...

  • Skrivet maj 9, 2019
  • 0
 • ​Tidig operation vid övervikt ökar chansen att bota diabetes

  Ju tidigare en person med övervikt och diabetes typ 2 opereras desto större är chansen att diabetessjukdomen botas. Det framkommer i en ny rapport från SOReg, det skandinaviska obesitaskirurgiska registret, där det redovisas hur obesitaskirurgi påverkar diabetessjukdom. Bland 64 000...

  • Skrivet januari 15, 2019
  • 0
 • Många som får prostatacancer behöver inte opereras

  I övrigt friska män med allvarlig prostatacancer kan ha stor nytta av operation. Men många som fått en diagnos behöver inte opereras. Det är forskarnas slutsatser efter att under 29 år ha följt en stor grupp skandinaviska...

  • Skrivet december 21, 2018
  • 0
 • ​Operation minskar risken för död i prostatacancer – men alla har inte nytta av operation

  Lönar det sig att operera prostatacancer? En forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro har fått fram viktiga svar på den frågan. Nu publiceras resultaten i tidskriften The New England Journal of Medicine. Den skandinaviska studien Scandinavian Prostate Cancer Group...

  • Skrivet december 13, 2018
  • 0
 • En alkoholfri operation kan halvera risken för komplikationer

  Forskning visar att risken för komplikationer vid operationer kan halveras om ett totalt alkoholstopp införs fyra till åtta veckor före operation. Företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare kräver nu i ett upprop på DN Debatt den 30...

  • Skrivet maj 1, 2018
  • 0
 • Patienter uppskattar tvätt med värmd sprit inför operation

  Forskning vid Region Örebro län visar att det finns många fördelar med att värma upp huddesinfektionsmedel inför operation. Patienten som ska opereras uppskattar att den är varm och värmeförlusten i huden blir mindre. Det är en enkel...

  • Skrivet november 15, 2017
  • 0
 • Kirurger fortsätter att operera i Lindesberg

  Nu finns en plan för fortsatt kirurgisk verksamhet vid Lindesbergs lasarett, när tre av fyra kirurger beviljades tjänstledighet under sex månader uppstod en ansträngd bemanningssituation på sjukhuset. Genom samverkan inom länskliniken kan situationen lösas. För att klara...

  • Skrivet november 11, 2017
  • 0
 • Smärtlindringsteknik som ger färre biverkningar vid operation av total höftledsartros

  Vilken smärtlindring är bäst vid operation av höftledsartros? Det ville forskare Ján Kuchálik inom Region Örebro län undersöka i sin avhandling. Årligen genomförs 16 000 så kallade totala höftartrosplastiker i Sverige. Det är därför viktigt att patienten...

  • Skrivet oktober 25, 2017
  • 0
 • Tarmsjukdom har ökat – operationerna har minskat

  I dag får fler patienter med tarmsjukdomen ulcerös kolit behålla tarmen och slipper operation. Samma studie av Carl Eriksson, doktorand vid Örebro universitet, visar också att det är 10 gånger fler som har sjukdomen i dag än...

  • Skrivet oktober 16, 2017
  • 0
 • Även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

  ”Stark för kirurgi – Stark för livet” är en del av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars syfte är att implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder i vården.  I en färsk metaanalys, som utförts inom delprojektet, studien visar att förändringar av ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet...

  • Skrivet april 30, 2017
  • 0