Fortsatt långa vänte­tider i Örebro

By on 15 maj, 2022
Arkivbild

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation, även i Örebro län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården, i skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under mars fick 48 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är betydligt fler än en typisk marsmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 32 procent).

I praktiken innebär det att 4 161 av de 8 644 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med mars. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i mars.

Stora skillnader mellan olika typer av vård
Sammanlagt väntade 8 644 patienter på operation i Örebro län under mars månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 58 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+26 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som ögonsjukvård, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (34 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i mars

Vårdtyp Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för mars 2015-2019   Antal patienter
Öron-näsa-hals 59 % 37 %   763
Urologi 58 % 38 %   729
Kirurgi 58 % 32 %   1 099
Handkirurgi 39 % 33 %   704
Ögonsjukvård 34 % 36 %   1 591

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.
Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.
Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.

You must be logged in to post a comment Login