Alla inlägg taggade "Statistik"

 • Konkurserna ökar i februari – enskilda firmor är extra utsatta

  UCs statistik visar att konkurserna ökar med 11 procent i februari jämfört med februari i fjol. Konkurserna inom transportsektorn, som kan påverkas av coronaviruset spridning i världen, har ökat med 17 procent. Även konkurser bland enskilda firmor...

  • Skrivet mars 7, 2020
  • 0
 • Fyrhjulingarna har ökat men andelen personskador har minskat

  Antalet fyrhjulingar i Sverige har ökat under senare år, samtidigt som andelen personskador minskat väsentligt. Det visar färsk skadestatistik från Svedea. Ny statistik från Svedea visar en tydlig positiv trend avseende personskador kopplade till ATV-körning under perioden...

  • Skrivet februari 29, 2020
  • 0
 • 18 personer omkom i januaritrafiken på väg

  Under januari 2020 omkom 18 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 14 februari 2020. Det är 9 färre omkomna jämfört med januari månad 2019. Av 18 omkomna var 6 personer...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • Nya företag skapar nya jobb

  Ett av fyra företag som startade 2014 lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Andelen som anställer är högre i aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. – Andelen nya företag som överlever sina...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Anmälda brott 2019 – Preliminär statistik

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar...

  • Skrivet januari 16, 2020
  • 0
 • 20 686 drabbade, högsta siffran på över 5 år

  Färsk statistik från Creditsafe visar att totalt 6 246 svenska företag gått i konkurs under 2019, vilket kan jämföras med 6 250 året innan. Våra tre storstadsregioner står för 60 % av samtliga konkurser. Den genomsnittliga konkurssiffran...

  • Skrivet januari 4, 2020
  • 0
 • Bilmarknaden december 2019

  Bilåret 2019 avslutades med en jättemånad i december. Nästan 48 000 personbilar och drygt 11 000 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är de högsta siffrorna som uppmätts för någon decembermånad. Det stora antalet nyregistreringar är till stor del en följd...

  • Skrivet januari 3, 2020
  • 0
 • Kraftig ökning av nyföretagandet under 2010-talet

  Det startades 100 000 fler nya företag i Sverige under 2010-talet, jämfört med årtiondet före. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt. Under samma period mer än dubblerades antalet nystartade aktiebolag, efter att kravet på...

  • Skrivet januari 3, 2020
  • 0
 • Kostnaderna sjunker för bostadsbyggandet

  Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år. – Många års skenande kostnader bryts nu som en följd av den sjunkande byggkonjunkturen, men det sker...

  • Skrivet november 23, 2019
  • 0
 • Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol då torkan gav missväxt

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torka och...

  • Skrivet november 17, 2019
  • 0