Bilmarknaden april 2024

By on 5 maj, 2024
Bild: vroom

I april ökar nyregistreringarna för personbilar med 4% och vi ser positiva bidrag från såväl privat- som tjänstebilsmarknaden när vi analyserar leveranser till slutkund. Stora skillnader i andelen laddbara bilar mellan företags- och privatmarknaden (80%/45%). Kraftig uppgång i begagnathandeln som ökar med 20%.

Nyregistreringar April 2024

I april nyregistrerades 21 246 personbilar vilket var en ökning med 4,0% jämfört med april 2023. Största märke var Volvo med 18,3% av registreringarna, därefter Volkswagen med 9,7% följt av Toyota med 8,7% andel. Hittills under 2024 har 81 167 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 2,7% jämfört med samma period 2023

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 15,6% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 770 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 30,9% av registreringarna, därefter Ford och Mercedes-Benz med 15,1% andel vardera. Hittills under 2024 har 14 260 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 16,3% jämfört med samma period 2023.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i april för 57,0% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 30,2% elbilar och 26,8% bilar med laddhybridteknik. Under samma månad 2023 utgjorde laddbara bilar 56,3% där el stod för 34,0% och laddhybrider 22,3%.

Hittills under 2024 har 45 005 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 55,4% av alla nyregistreringar. Under samma period 2023 stod laddbara bilar för 56,6% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i april med 8% jämfört med april 2023 och landade på totalt 6 413 bilar. Största elbilsmärke var Volvo med 22,6% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Tesla med 11,5% och Volkswagen med 11,1% andel.

Under 2024 har det registrerats 25 186 elbilar vilket är en minskning med 16% jämfört med 2023.

I april nyregistrerades 5 705 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 25% jämfört med samma månad 2023. Största märke var Volvo som stod för 35,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 19,9% och Mercedes-Benz med 9,0%.

Under 2024 har det registrerats 19 819 bilar med laddhybridteknik vilket är en ökning med 14% jämfört med 2023.

Nyregistreringar April 2024 vs. 2023 YTD 2024 Utv vs. 2023
Personbil 21 246 +4% 81 167 -3%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 770 +16% 14 260 +16%
Tung lastbil(>16t) 513 -1% 1 745 -18%
Släp 3 849 -3% 9 617 -15%
Husbil 314 -12% 641 -15%
Övrigt 4 875 -2% 15 694 -2%
TOTAL 34 567 +3% 123 124 -2%

Försäljning nya bilar

I april månad levererades 18 583 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 4,2% jämfört med april 2023. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 10,7% och Toyota med 9,7%.

Hittills under 2024 har 68 520 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 2,7% jämfört med samma period 2023.

Försäljning nya bilar April 2024 YTD 2024
Antal bilar 18 583 68 520
Utveckling vs 2023 (%) +4% -3%
Utveckling vs 2023 (antal bilar) +752 -1 887

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i april 8 208 nya bilar vilket är en ökning med 6,0% jämfört med april 2023. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 12,0% marknadsandel, därefter Kia med 11,7% och Volkswagen med 11,3%. Privatleasingandelen var 45% i april.

Hittills under 2024 har 28 358 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,0% jämfört med 2023.

Privatmarknaden April 2024 YTD 2024
Antal bilar 8 208 28 358
Andel av totalmarknaden 44% 41%
Utveckling vs 2023 (%) +6% -8%
Utveckling vs 2023 (antal bilar) +467 -2 471

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 3,5% i april jämfört med samma månad 2023 och landade på totalt 7 147 bilar. Största märke var Volvo med 28,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 9,4% och BMW med 8,6% andel.

Hittills i år har 27 003 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 0,9% jämfört med samma period 2023.

Tjänstebilsmarknad* April 2024 YTD 2024
Antal bilar 7 147 27 003
Andel av totalmarknaden 39% 39%
Utveckling vs 2023 (%) +4% +1%
Utveckling vs 2023 (antal bilar) +243 +240

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade med 20% i april jämfört med samma månad 2023. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 70 dagar (median 34.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år April 2024 YTD 2024
Antal bilar 34 959 126 356
Utveckling vs 2023 (%) +20% +11%
Utveckling vs 2023 (antal bilar) +5 825 +12 363
Genomsnittligt (median) antal lagerdagar innan försäljning 70 (34) dagar 71 (36) dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: vroom

You must be logged in to post a comment Login