Alla inlägg taggade "SVF"

  • Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

    Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna...

    • Skrivet februari 13, 2020
    • 0